Firma kurierska FedEx zapowiada wprowadzenie od 1 listopada 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. tymczasowej dopłaty sezonowej za każdy element niestandardowy.

W okresie szczytu wysyłkowego, dla każdego przewoźnika ważne jest, aby paczki spełniały wymagania dotyczące rozmiarów i opakowania, ponieważ gwarantuje to szybką obsługę i dostawę wszystkich przesyłek na czas. 

Przesyłki niestandardowe zajmują sporo miejsca na samochodach kurierów i tym samym ograniczają ilość pozostałych przesyłek, z tego powodu firma kurierska FedEx regularnie wprowadza dopłatę sezonową, aby efektywność przewozu była na jak najwyższym poziomie.

Dotychczas dopłata za element niestandardowy wynosiła 200% wartości nadania przesyłki. W szczycie paczkowym Przewoźnik dolicza dodatkową dopłatę sezonową w wysokości 100% wartości nadania. Koszt za przesyłkę niestandardową w szczycie paczkowym to: opłata za przesyłkę zgodnie z przedziałem wagowym + 300% wartości nadania.

W szycie wysyłkowym w naszym systemie będziesz widzieć dopłatę za niestandard składającą się z dwóch pozycji:

  • dopłata do przesyłek nietypowych 200% wartości nadania
  • sezonowa dopłata do przesyłek nietypowych 100% wartości nadania.

Poniżej przypominamy jakie czynniki decydują o tym, że przesyłka zostaje uznana przez Przewoźnika jako przesyłka niestandardowa.

Paczkami niestandardowymi są przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • mają przesunięty środek ciężkości lub mogą się łatwo przewrócić,
  • nie są prostopadłościanem lub mają nieregularny kształt uniemożliwiający stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni,
  • najdłuższy bok nie jest podstawą paczki, zgodnie z etykietą kierunkową,
  • składają się z dwóch lub kilku odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy, kleju,
  • nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość lub zabezpieczenie taśmą do zbindowania.

Pamiętaj, że przesyłki niestandardowe wyceniamy na podstawie większej z wag – rzeczywistej lub gabarytowej!

Szczególnie w zbliżającym się szycie paczkowym weryfikuj sposób pakowania przesyłek oraz ich wymiary, tak aby uniknąć dodatkowych opłaty.