FedEx przesyłki standardowe i niestandardowe

Spis treści

Przesyłki standardowe

Przesyłki standardowe to elementy w kartonowych kopertach, foliopakach, tubach o trójkątnym przekroju lub pojedynczy element w kształcie prostopadłościanu, które jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • Do 70 kg wagi rzeczywistej, powyżej tej wagi jest doliczana opłata za przesyłkę niestandardową,
 • Maksymalna długość (najdłuższa krawędź) – do 150 cm,
 • Żadna z pozostałych krawędzi nie przekracza 70 cm,
 • Suma dwóch najdłuższych boków jest mniejsza niż 180 cm,
 • Podstawą jest zawsze bok o największej powierzchni,
 • Opakowanie nie może utrudniać / uniemożliwiać przemieszczania przesyłki na gładkich, płaskich powierzchniach.

Pamiętaj, że przesyłki standardowe wyceniamy na podstawie większej z wag – rzeczywistej lub gabarytowej.

Przykłady przesyłek standardowych:  

 • meble pakowane w kartony mieszczące się w wymiarach, z wyłączeniem: meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele,
 • farby pakowane w kartony z wyłączeniem kleje i farby w plastikowych wiaderkach oraz ADR,
 • karma dla zwierząt pakowana w karton,
 • urządzenia elektroniczne i małe AGD, jeśli mieści się w wymiarach przesyłki standardowej,
 • płyny – z wykluczeniem ADR – jeśli będą w kartonach z wypełniaczem. Pod warunkiem, że nie podlegają wyłączeniom.

Przesyłka niestandardowa

Paczkami niestandardowymi są przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • Mają przesunięty środek ciężkości lub mogą się łatwo przewrócić,
 • Nie są prostopadłościanem lub mają nieregularny kształt uniemożliwiający stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni,
 • Najdłuższy bok nie jest podstawą paczki, zgodnie z etykietą kierunkową,
 • Składają się z dwóch lub kilku odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy, kleju,
 • Nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość lub zabezpieczenie taśmą do zbindowania.

Uwaga! FedEx zapowiada wprowadzenie nowych stawek dopłaty do przesyłek niestandardowych:

 • w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r. wysokość dopłaty dla przesyłek niestandardowych wyniesie 200%;
 • w okresie od 1 listopada do 8 stycznia 2022 r. dopłata wyniesie 300% za każdy niestandardowy element.

Przesyłkami niestandardowymi są przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub które spełniają określone kryteria paczek niestandardowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak odróżnić paczkę niestandardową od standardowej i uniknąć dopłat.

Pamiętaj, że przesyłki niestandardowe wyceniamy na podstawie większej z wag –rzeczywistej lub gabarytowej.

Paczki o wadze większej niż 30 kg

Paczki o wadze większej niż 30 kg doręczane są następnego dnia roboczego w systemie „burta burta”. Paczka jest odbierana poprzez załadunek z uzgodnionego z nadawcą miejsca, znajdującego się w pobliżu samochodu kuriera. Kurier doręcza paczkę poprzez wyładowanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w miejscu uzgodnionym z odbiorcą, w pobliżu samochodu kuriera.

Dla paczek powyżej 50 kg wymagane jest zapewnienie przez nadawcę i odbiorcę narzędzi i zasobów ludzkich pozwalających na bezpieczny załadunek luz rozładunek paczki.

Did you find this FAQ helpful?
0
0