31 sierpnia 2021 uzgodniono plan połączenia spółek Wolante Investments sp. z o.o. i R2G Polska sp. z o.o.

31 sierpnia 2021 uzgodniono plan połączenia spółek Wolante Investments sp. z o.o. i R2G Polska sp. z o.o.

Plan zakłada, że połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Szczegóły połączenia dostępne w Planie