Jak uniknąć dopłat od przewoźników?

Spis treści

Informacje ogólne

W ostatnim czasie firmy kurierskie zaczęły w bardzo restrykcyjny sposób weryfikować przesyłane paczki pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania i doliczać dodatkowe koszty.

Informacje o doliczonych opłatach można znaleźć w specyfikacji dołączonej do faktury.

Dopłaty do faktury wynikające z przekroczenia wagi/wymiarów czy wyboru innego opakowania, przekazywane są przez firmy kurierskie do naszego biura, nawet przez około 3 miesiące od daty nadania przesyłki.

Naszym celem jest doradzić Państwu, jak tego typu dopłat uniknąć. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, na które należy zwrócić uwagę przed wysyłką:

Waga i wymiary

 • dokładnie zmierz i zważ swoją przesyłkę,
 • wpisz rzeczywiste dane, nie zaniżaj i nie wpisuj parametrów „na oko”.

Ustawienia domyślne i szablony zleceń

 • zawsze weryfikuj dane przesyłki, które pojawiają się po wybraniu szablonów lub ustawień domyślnych. Przewoźnicy doliczają dopłatę za weryfikację wagi i wymiarów.

Sposób pakowania

 • odpowiednie zapakowanie przesyłek zawsze należy do obowiązku nadawcy. Główne zasady pakowania znajdziesz TUTAJ. Ponadto, firmy kurierskie określają szczegółowo warunki pakowania przesyłek. Znajdziesz je w poradnikach: Jak zapakować przesyłkę?- Poradniki firm kurierskich,
 • używaj prostopadłościennych kartonów, firmowych foliopaków lub kopert,
 • przesyłki w innym opakowaniu niż wyżej wspomniane traktowane są jako niestandardowe i podczas składania zlecenia należy zaznaczyć: ”przesyłka niestandardowa”,
 • nie używaj żadnej folii stretch w celu owinięcia opakowania,
 • nie łącz kilku paczek w jedną przesyłkę,
 • stosuj wypełniacze, w paczce nie może być pustych przestrzeni i luźnych elementów. Środek ciężkości przesyłki nie może się przemieszczać,
 • stosując naklejki ostrzegawcze typu: „ostrożnie”, „góra – dół” itp. Zaznacz: „przesyłka niestandardowa” w DHL lub „Ostrożnie” w usługach Poczty Polskiej,
 • tuba – jest traktowana jako przesyłka niestandardowa.

Wyjątki w sposobie pakowania

 • tubę możesz nadać jako standardową przesyłkę pod warunkiem, że zastosujesz prostopadłościenny karton o podstawie trójkąta lub kwadratu.
  InPost Kurier zabiera tubę o wymiarach do: 120cm x 10cm x 10cm,
 • opony dla wybranych przewoźników możesz nadawać jako standard.
  Sprawdź wytyczne: Wysyłka OPON jako standard – szczegóły i instrukcje.

Zawartość Przesyłki

 • jeżeli zawartość jest szklana, krucha, delikatna bądź paczka wymaga dodatkowej obsługi – zaznacz „paczka niestandardowa”, uchroni Cię to przed ewentualnym uszkodzeniem paczki przy sortowaniu mechanicznym,
 • całkowity zakaz przesyłania: materiałów pirotechnicznych, substancji żrących oraz innych towarów wymienionych w Konwencji ADR, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, rzeczy, których właściwości, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie lub zabrudzenie. Przewoźnicy zastrzegają sobie prawo do doliczenia opłat za uszkodzenie przesyłek innych Klientów,
 • czego nie możesz wysyłać  za pośrednictwem poszczególnych przewoźników?

Dokumenty potwierdzające nadanie przesyłki

 • zachowaj podpisane przez kuriera potwierdzenie nadania (można je pobrać i wydrukować razem z listem przewozowym po zamówieniu kuriera lub w zakładce ZLECENIA),
 • sugerujemy zrobić zdjęcie paczki przed nadaniem, ze zdjęciem listu przewozowego – dla zwiększenia skuteczności ewentualnych procesów reklamacyjnych.

Ważne!

 • anuluj pilnie przesyłki, których finalnie nie chcesz wysłać. Bezpodstawne wezwanie kuriera skutkuje naliczeniem opłaty za “pusty podjazd”.
  Jak anulować zlecenia w Apaczka?
 • nie zwlekaj z nadaniem swojej przesyłki. Każdy kod pocztowy ma indywidualny przedział godzinowy i najpóźniejszą godzinę nadania.
Did you find this FAQ helpful?
0
0