Czego nie możesz przesyłać? – Pekaes

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona,

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać kurieremPekaes:

 • przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu,
 • przesyłek pocztowych,
 • dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,
 • mienia osobistego,
 • żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych oraz leków, preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu,
 • broni i amunicji,
 • przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środki pieniężne, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.
 • przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo,
 • przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w tabeli
 • przesyłek, zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami.
 • przesyłek zawierających towary chemicznie i aktywne biologicznie, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszego Regulaminu,
 • przesyłek stanowiących wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego,
 • przesyłek wymagających specjalistycznego sprzętu do ich obsługi,
 • przesyłek, zawierających lub będących produktami szybko psującymi się,
 • przesyłki towarowe, których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych wymogów transportów.
Did you find this FAQ helpful?
0
0