Jak możemy Ci pomóc?

Czego nie możesz przesyłać? – UPS

Pracownicy firm kurierskich nie mają możliwości sprawdzenia zawartości przesyłek. Polegają na deklaracjach klientów. Tymczasem nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W najlepszym przypadku firma odmówi przewozu, a w najgorszym nadawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie rzeczy wyłączonych z przewozu dla przewoźnika UPS na podstawie Listy towarów niebezpiecznych i wykluczonych z przewozu dostępnej na stronie przewoźnika

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci UPS to:
 • napoje alkoholowe,
 • skóry zwierząt (niedomowych),
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),
 • pieniądze, papiery wartościowe, tj. czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, bony, akcje,
 • towary/materiały niebezpieczne,
 • broń palna,
 • futra,
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
 • żywe zwierzęta,
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne,
 • towary łatwo psujące się,
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA),
 • rośliny,
 • materiały pornograficzne,
 • nasiona,
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości,
 • tytoń i wyroby tytoniowe,
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju, należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki:

 • która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy,
 • towarów, których transport uważamy za niewykonalny,
 • która nie jest właściwie opisana, sklasyfikowana lub zapakowana i oznaczona w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzona niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów:

 • zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, 
 • które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne,
 • które mogą zagrażać bezpieczeństwu  pracowników UPS, agentów i kontrahentów lub środkom transportu,
 • które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.


Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, nasz serwis oraz firma UPS nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

Rodzaj miejsca przeznaczenia

Przypominamy, że UPS wymaga określenia rodzaju miejsca przeznaczenia, do którego wysłana zostanie przesyłka. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).
Za doręczenie pod adres prywatny UPS doliczy dodatkową opłatę.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.