Czego nie możesz przesyłać? – UPS

Pracownicy firm kurierskich nie mają możliwości sprawdzenia zawartości przesyłek. Polegają na deklaracjach Klientów. Tymczasem nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W najlepszym przypadku firma odmówi przewozu, a w najgorszym nadawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie rzeczy wyłączonych z przewozu dla przewoźnika UPS na podstawie Listy towarów niebezpiecznych i wykluczonych z przewozu dostępnej na stronie przewoźnika.

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci UPS to:

 • napoje alkoholowe,
 • skóry zwierząt (niedomowych),
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),
 • pieniądze, papiery wartościowe, tj. czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, bony, akcje,
 • towary/materiały niebezpieczne,
 • broń palna,
 • futra,
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
 • żywe zwierzęta,
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne,
 • towary łatwo psujące się,
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA),
 • rośliny,
 • materiały pornograficzne,
 • nasiona,
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości,
 • tytoń i wyroby tytoniowe,
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju, należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki:

 • która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy,
 • towarów, których transport uważamy za niewykonalny,
 • która nie jest właściwie opisana, sklasyfikowana lub zapakowana i oznaczona w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzona niezbędną dokumentacją.

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów:

 • zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, 
 • które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne,
 • które mogą zagrażać bezpieczeństwu  pracowników UPS, agentów i kontrahentów lub środkom transportu,
 • które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, Apaczka oraz firma UPS nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

Opłata za list

 • Opłata ma zastosowanie do krajowych i międzynarodowych przesyłek z dokumentami, korespondencją i nośnikami elektronicznymi, o ciężarze nie przekraczającym 0,5 kg i wysyłanych w kopercie UPS Express® Envelope.
 • Listy krajowe, importowe i eksportowe o ciężarze powyżej 0,5 kg, ale mniejszym niż lub równym 2,5 kg będą rozliczane według stawki dla dokumentów.

Doręczenie pod adres prywatny

Przypominamy, że UPS wymaga określenia rodzaju miejsca przeznaczenia, do którego wysłana zostanie przesyłka. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).
Za doręczenie pod adres prywatny UPS doliczy dodatkową opłatę.

Did you find this FAQ helpful?
0
0