Kiedy otrzymam informację o dopłacie do przesyłki?

Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, mają prawo zweryfikować przesyłkę pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania na każdym etapie transportu i doliczyć dodatkowe koszty. Nadawca bierze pełną odpowiedzialność, za wysyłany towar, sposób jego zapakowania i dane zawarte na liście przewozowym.

W przypadku weryfikacji i wykrycia różnic wagowych, wymiarowych, zawartości lub sposobu opakowania przesyłki, operator zastrzega sobie prawo do wystawienia dodatkowej faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej, pomiędzy ceną zapłaconą przez nadawcę, a ceną po weryfikacji firmy kurierskiej.

Firmy kurierskie informują nas o ewentualnych dopłatach dopiero w momencie zafakturowania usługi. Zazwyczaj jest to od 30 do 90 dni od momentu złożenia zlecenia. Firmy kurierskie mają prawo zafakturować wykonane usługi, nawet do 6 -12 miesięcy wstecz, w zależności od tego kto jest stroną – Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku; Art. 78. 1. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom (art. 5 i 6) przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

W przypadku nieopłacenia dodatkowej faktury we wskazanym terminie, operator ma prawo do:

  • wstrzymania świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy,
  • zablokowania dostępu do konta w serwisie apaczka.pl,
  • zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań należnych klientowi, 
  • naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Jeżeli kwestionują Państwo doliczone dopłaty, wynikające z dokonanych przez firmy kurierskie pomiarów, należy złożyć reklamację w serwisie Apaczka.pl, poprzez zakładkę Reklamacje znajdującą się w panelu klienta i wybrać Reklamacje faktur.
W przypadku uznania reklamacji wystawiona zostanie faktura korygująca.

Zobacz również:
Jak uniknąć dopłat (audytów) od przewoźników?
Główne zasady pakowania przesyłek
Jak zapakować przesyłkę ? – Poradniki firm kurierskich

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.