Jak możemy Ci pomóc?

Czego nie możesz przesyłać? – DPD?

Towary bezwzględnie zabronione do przewozu krajowego i międzynarodowego

 

Zgodnie z Regulaminem, DPD nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

 • przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne,
 • wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez
 • ustawowo do tego upoważnione instytucje,
 • żywe rośliny lub zwierzęta,
 • zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie,
 • żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu,
 • na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
 • przedmioty/towary, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych,
 • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
 • bony i bilety wstępu o wartości powyżej 520,00 EUR na przesyłkę,
 • futer, dywanów, zegarków, innych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów skórzanych o wartości powyżej 520,00 EUR za sztukę,
 • dobra, których wartość przekracza 13 000,00 EUR,
 • przedmioty/towary, które na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone,
 • zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
 • części karoserii samochodowych,
 • zderzaków bez względu na sposób zapakowania,
 • drabin oraz siatek metalowych,
 • zjeżdżalni, ślizgów,
 • dużych złożonych mebli ogrodowych, ratanowych,
 • dużych zabawek ogrodowych.

 

Zobacz również:

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.