Procedura zgłaszania reklamacji szkodowej – Rhenus Logistic

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Spis treśći

Jak złożyć reklamację szkodową?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź do zakładki Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Wypełnij formularz reklamacyjny, podaj kwotę roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz załącz wymagane załączniki.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje:

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody: W Rhenus Logistic szkodę należy odnotować w momencie doręczenia (na liście przewozowym). Nie ma oddzielnego protokołu szkody.
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Uszkodzenie

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • w Rhenus Logistic nie ma protokołu szkody – Klient musi odnotować szkodę na liście przewozowym w momencie doręczenia,
 • Pełnomocnictwo – uzupełnione przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w szczegółach danego zlecenia w zakładce „Zlecenia”.
 • zdjęcia uszkodzonego towaru.

Dodatkowo:

 • opis uszkodzenia opakowania zewnętrznego,
 • opis uszkodzenia zabezpieczeń wewnętrznych,
 • opis uszkodzenia zawartości,
 • ilość uszkodzonego towaru (opis precyzyjny),
 • nazwa, model, numer towaru objętego reklamacją.

Zagubienie

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości zlokalizowania przesyłki.
Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru,
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
 • Pełnomocnictwo – uzupełnione przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w szczegółach danego zlecenia w zakładce „Zlecenia”.

Załączniki do reklamacji szkodowej:


Did you find this FAQ helpful?
0
0