Jak zgłosić protokół szkody?

W przypadku powstania szkody / ubytku lub opóźnienia w doręczeniu, należy sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany przez zleceniodawcę lub odbiorcę oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

Co powinien zawierać protokół szkody?

Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na odpowiednim formularzu i zawierać:

  • datę i godzinę jego sporządzenia,
  • datę i godzinę doręczenia oraz
  • opis szkody i stanu przesyłki oraz informacje o opakowaniu przesyłki. 

Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach firm kurierskich.

Sposoby zgłoszenia protokołu szkody

1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz zakładkę Reklamacje.

3. Kliknij  „Złóż reklamację”.

4. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji, tj. uszkodzenie/ ubytek. Podaj numer listu przewozowego i wybierz „Dalej”.

powód reklamacji

5. Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.

Jeśli NIE został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.

Pamiętaj również o zachowaniu opakowania i zawartości przesyłki pod adresem doręczenia.

Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu zostawiona będzie pod adresem, gdzie był on spisywany.

Jeśli pomimo zgłoszenia, kurier się nie pojawi, prosimy o złożenie reklamacji w systemie bez ww. dokumentu oraz niezwłoczne poinformowanie o braku podjazdu kuriera. Ze względu na fakt, że protokół szkody jest wymaganym dokumentem w przypadku reklamacji na uszkodzenie, prosimy o załączenie w systemie oświadczenia zamiast protokołu.

6. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody, należy zaznaczyć TAK.

Ważne:

W przypadku Poczty Polskiej protokół szkody NIE JEST spisywany po odjeździe kuriera z miejsca doręczenia. Prosimy złożyć reklamację bez protokołu, załączając dowolny dokument, np. oświadczenia lub etykiety. Dodatkowo informujemy, że w przypadku uszkodzenia przewoźnik przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje jedynie do 7 dni od daty doręczenia. W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy ponownie wejść w zakładkę reklamacje i powtórzyć wykonane wcześniej czynności. W pytaniu o protokół szkody, tym razem prosimy zaznaczyć odpowiedź „TAK” (został spisany), w przeciwnym razie system nie przepuści Państwa do dalszych kroków. W treści zgłoszenia ważne jest też aby przekazać, że protokół szkody nie został zrealizowany przez kuriera. Jeżeli posiadasz sporządzony dokument pamiętaj aby go dołączyć.

Did you find this FAQ helpful?
0
0