Jak zgłosić protokół szkody?

W przypadku powstania szkody / ubytku lub opóźnienia w doręczeniu, należy sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany przez zleceniodawcę lub odbiorcę oraz przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na odpowiednim formularzu i zawierać datę i godzinę jego sporządzenia, datę i godzinę doręczenia oraz zawierać opis szkody i stanu przesyłki oraz informacje o opakowaniu przesyłki. 
Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach firm kurierskich.

Jak zgłosić protokół szkody w systemie Apaczka.pl?

  1. Zaloguj się do serwisu Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

 2. Wybierz zakładkę Reklamacje.

3. Kliknij w przycisk „Złóż reklamację”.

4. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji, tj. uszkodzenie/ ubytek i kliknij w przycisk „Dalej”.

5. Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.

Jeśli NIE został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.

Pamiętaj również o zachowaniu opakowania i zawrtości przesyłki pod adresem doręczenia.

Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu zostawiona będzie pod adresem, gdzie był on spisywany.

Jeśli pomimo zgłoszenia, kurier się nie pojawi, prosimy o złożenie reklamacji w systemie bez ww. dokumentu oraz niezwłoczne poinformowanie o braku podjazdu kuriera. Ze względu na fakt, że protokół szkody jest wymaganym dokumentem w przypadku reklamacji na uszkodzenie, prosimy o załączenie w systemie oświadczenia zamiast protokołu.

6. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody, należy zaznaczyć TAK.

Zobacz również: Jak złożyć reklamację i sprawdzić jej status?

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.