Reklamacje szkodowe

Reklamacje dzielą się na:

  • Reklamacje szkodowe,
  • Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). 

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Reklamacje szkodową można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji Reklamacje w Panelu Klienta.
Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę Reklamacje.

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej jak złożyć reklamację szkodową

1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje

…i kliknij w przycisk Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej.

Reklamacje Przesyłek”: 

a. Uszkodzenie/ubytek – patrz informacje poniżej,
b. Zagubienie,
c. Nieterminowe doręczenie,
d. Odwołanie – wybieramy w sytuacji, w której dostaliśmy decyzję, z którą się nie zgadzamy.

Ad. a)

Reklamacje Przesyłek”: a) Uszkodzenie/ubytek

Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.

Jeśli nie został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.

Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu zostawiana jest pod adresem gdzie był on spisywany.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody należy zaznaczyć TAK.

4.Następnie system prosi o podanie numeru listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego. Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

5.Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie pliki. Zobacz listę załączników do reklamacji. 

6. Po złożeniu reklamacji powinna być ona widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.

Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.

Zobacz również:

  • Jak złożyć reklamację i sprawdzić jej status?
Did you find this FAQ helpful?
0
0