Reklamacje szkodowe

Reklamacje dzielą się na:
a) Reklamacje szkodowe,
b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). Zobacz również artykuł: Kwota sporna – konto prepaid.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć „Szukaj”.

Reklamacje szkodową można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji Reklamacje w panelu klienta.
Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto w serwisie www.apaczka.pl i wybrać zakładkę Reklamacje.

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej jak złożyć reklamację szkodową

  1. Zaloguj się do serwisu Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

  1. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje

…i kliknij w przycisk Złóż reklamację.

  1. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij w przycisk„Dalej”.

Reklamacje Przesyłek”: 

a. Uszkodzenie/ubytek – patrz informacje poniżej,
b. Zagubienie,
c. Nieterminowe doręczenie,
d. Odwołanie – wybieramy w sytuacji, w której dostaliśmy decyzję, z którą się nie zgadzamy.

Zagubienie przesyłki

Ad. a)

Reklamacje Przesyłek”: a) Uszkodzenie/ubytek

Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.

Jeśli nie został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.

Zgłoszenie reklamacji

Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu zostawiana jest pod adresem gdzie był on spisywany.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody należy zaznaczyć TAK.

  1. Następnie system prosi o podanie numeru listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego.

Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

  1. Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie pliki.
    Zobacz listę załączników do reklamacji. 

  1. Po złożeniu wyświetli się poniższy komunikat, a reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Zobacz również: Jak złożyć reklamację i sprawdzić jej status?

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.