Reklamacje szkodowe

Reklamacje dzielą się na:

  • Reklamacje szkodowe,
  • Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). 

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Reklamacje szkodową można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji Reklamacje w Panelu Klienta.
Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę Reklamacje.

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej jak złożyć reklamację szkodową

1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje

…i kliknij w przycisk Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej.

Reklamacje Przesyłek”: 

a. Uszkodzenie/ubytek – patrz informacje poniżej,
b. Zagubienie,
c. Nieterminowe doręczenie,
d. Odwołanie – wybieramy w sytuacji, w której dostaliśmy decyzję, z którą się nie zgadzamy.

Ad. a)

Reklamacje Przesyłek”: a) Uszkodzenie/ubytek

Przy pytaniu „Czy został spisany protokół szkody?” należy wybrać z rozwijanej listy TAK lub NIE.

Jeśli nie został spisany protokół szkody i chcesz zamówić przyjazd kuriera, w celu spisania protokołu, wybierz opcję NIE oraz kliknij w przycisk „zgłoś”.

Kurier powinien przyjechać w ciągu kilku dni. Kopia protokołu zostawiana jest pod adresem gdzie był on spisywany.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy ponownie złożyć reklamację (patrz punkt 1-3), a przy pytaniu o protokół szkody należy zaznaczyć TAK.

4.Następnie system prosi o podanie numeru listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego. Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

5.Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie pliki. Zobacz listę załączników do reklamacji. 

6.Po złożeniu wyświetli się poniższy komunikat, a reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Zobacz również:

  • Jak złożyć reklamację i sprawdzić jej status?
Did you find this FAQ helpful?
0
0