Procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej – Poczta Polska

Jeśli chcesz złożyć reklamację dla przesyłki Poczty Polskiej, przeczytaj poniższe praktyczne informacje. Poznasz prawidłową procedurę zgłoszenia reklamacji szkodowej, dowiesz się, jakie dokumenty dołaczyć i podjąć kroki.

Jak złożyć reklamację szkodową?
  1. Za pośrednictwem naszego serwisu, poprzez zakładkę Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).
  • Należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz wymaganymi załącznikami.
  • Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie od momentu złożenia kompletu dokumentów / dostarczenia pełnych informacji.
  • Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

2. Termin składania reklamacji określony został w regulaminie przewoźnika.

3. Termin udzielenia odpowiedzi określony został w regulaminie przewoźnika.

Ważne informacje
  • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
  • Protokół szkody Poczty Polskiej powinien zostać spisany w momencie doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.
  • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.
  • Dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”).

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Uszkodzenie

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.
Do zgłoszenia niezbędne są:
-treść reklamacji,
-numer rachunku i kwota roszczenia,
-dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
-dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”),
-protokół szkody Poczty Polskiej (egzemplarz należący do poszkodowanego). W przypadku przesyłek krajowych protokół szkody jest wymagany. W przypadku przesyłek zagranicznych protokół szkody nie jest wymagany, jeśli nie został spisany w momencie doręczenia przesyłki. Dodatkowo, nie ma późniejszej możliwości jego spisania.
-załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania Reklamacji.

Opcjonalnie można dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

Zagubienie

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości jej zlokalizowania.
Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.
Do zgłoszenia niezbędne jest:
-treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
-numer rachunku i kwota roszczenia,
-dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
-dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”),
-potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
-załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania Reklamacji.

Załączniki:
Pełnomocnictwo_Instrukcja_procedura reklamacyjna Poczty Polskiej
Zgłoszenie szkody Pocztex _procedura reklamacyjna Poczty Polskiej

To może być dla Ciebie ważne:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji poszukaj w sekcji –> procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.