Procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej – Poczta Polska

Spis treśći

Jeśli chcesz złożyć reklamację dla przesyłki Poczty Polskiej, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje. Poznasz prawidłową procedurę zgłoszenia reklamacji szkodowej, dowiesz się, jakie dokumenty dołączyć i jakie podjąć kroki.

Jak złożyć reklamację szkodową?

Po zalogowaniu do panelu Klienta przejdź do zakładki Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz wymaganymi załącznikami.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje:

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody Poczty Polskiej powinien zostać spisany w momencie doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.
 • U tego przewoźnika protokół szkody NIE JEST spisywany po odjeździe kuriera z miejsca doręczenia. Prosimy złożyć reklamację bez protokołu, załączając dowolny dokument, np. oświadczenia lub etykiety. Dodatkowo informujemy, że w przypadku uszkodzenia przewoźnik przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje jedynie do 7 dni od daty doręczenia. W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy ponownie wejść w zakładkę reklamacje i powtórzyć wykonane wcześniej czynności. W pytaniu o protokół szkody, tym razem prosimy zaznaczyć odpowiedź „TAK” (został spisany), w przeciwnym razie system nie przepuści Państwa do dalszych kroków. W treści zgłoszenia ważne jest też aby przekazać, że protokół szkody nie został zrealizowany przez kuriera.
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.
 • Dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”).

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie przesyłki Poczty Polskiej

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: Alsendo, ul. Franciszka Klimczaka 1/kl.B, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Uszkodzenie przesyłki Poczty Polskiej

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: Alsendo, ul. Franciszka Klimczaka 1/kl.B, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”),
 • protokół szkody Poczty Polskiej (egzemplarz należący do poszkodowanego). W przypadku przesyłek krajowych protokół szkody jest wymagany. W przypadku przesyłek zagranicznych protokół szkody nie jest wymagany, jeśli nie został spisany w momencie doręczenia przesyłki. Dodatkowo, nie ma późniejszej możliwości jego spisania.
 • u tego przewoźnika protokół szkody NIE JEST spisywany po odjeździe kuriera z miejsca doręczenia. Prosimy złożyć reklamację bez protokołu, załączając dowolny dokument, np. oświadczenia lub etykiety. Dodatkowo informujemy, że w przypadku uszkodzenia przewoźnik przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje jedynie do 7 dni od daty doręczenia. W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy ponownie wejść w zakładkę reklamacje i powtórzyć wykonane wcześniej czynności. W pytaniu o protokół szkody, tym razem prosimy zaznaczyć odpowiedź „TAK” (został spisany), w przeciwnym razie system nie przepuści Państwa do dalszych kroków. W treści zgłoszenia ważne jest też aby przekazać, że protokół szkody nie został zrealizowany przez kuriera.
 • pełnomocnictwo – uzupełnione przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Pełnomocnictwo można pobrać ze szczegółów zlecenia pod przyciskiem „generuj pełnomocnictwo w Panelu Klienta.

Opcjonalnie można dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

Zagubienie przesyłki Poczty Polskiej

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości jej zlokalizowania.
Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: Alsendo, ul. Franciszka Klimczaka 1/kl.B, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.
Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • dla roszczenia powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”),
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
 • załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Pełnomocnictwo można pobrać ze szczegółów zlecenia pod przyciskiem „generuj pełnomocnictwo w Panelu Klienta.

Załączniki:

Did you find this FAQ helpful?
0
0