Jak złożyć odwołanie od decyzji reklamacyjnej?

Reklamacje dzielą się na:

a) Reklamacje szkodowe:
– nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
– uszkodzenie,
– zagubienie.

Zobacz instrukcję składania reklamacji szkodowych.

b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Zobacz instrukcję składania reklamacji faktur.

Ważne! Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.
Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć „Szukaj”.

Odwołanie od decyzji reklamacyjnej można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem naszego serwisu w sekcji „Reklamacje” w panelu klienta.
Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto w serwisie apaczka.pl i wybrać zakładkę „Reklamacje”,

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej, jak złożyć odwołanie:

a) Reklamacje szkodowe 

1. Zaloguj się do serwisu Apaczka.pl i kliknij w zakładkę „Reklamacje” w panelu klienta.

2. Wybierz kolejną zakładkę „Reklamacje”…

…i kliknij w przycisk „Złóż reklamację”.

3. Z listy rozwijanej wybierz „Odwołanie” i kliknij w przycisk „Dalej”.

Odwołanie kuriera

4. Następnie podaj numer listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego.
Ważne! Odwołanie możemy złożyć jedynie do przesyłek, na które została złożona reklamacja i do których jest wydana decyzja.

5. Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie informacje/dokumenty, które uzupełnią pierwotną reklamację.

6. Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

b) Reklamacje faktur

1. Zaloguj się do serwisu Apaczka.pl i kliknij w zakładkę „Reklamacje”.

2. Wybierz zakładkę „Reklamacje faktur„…

…i kliknij w przycisk „Złóż reklamację”.

3. Z listy rozwijanej wybierz „Reklamacja faktur – Odwołanie (dopłata)”

4. Następnie podaj nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty.

5. Wybierz/zaznacz dopłatę, z którą się nie zgadzasz oraz wpisz treść reklamowanej usługi. Zaakceptuj przyciskiem „Dalej”.

6. Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.