Jak złożyć odwołanie od decyzji reklamacyjnej?

Reklamacje dzielą się na:

a) Reklamacje szkodowe:

  • nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
  • uszkodzenie,
  • zagubienie.

Zobacz instrukcję składania reklamacji szkodowych.

b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Zobacz instrukcję składania reklamacji faktur.

Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć „Szukaj”.

Odwołanie od decyzji reklamacyjnej można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem naszej platformy w sekcji „Reklamacje” w Panelu Klienta.
Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę „Reklamacje”,

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej, jak złożyć odwołanie:

a) Reklamacje szkodowe 

1. Zaloguj się do apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje w Panelu Klienta.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje…

…i kliknij Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijanej wybierz „Odwołanie” i kliknij „Dalej”.

4. Następnie podaj numer listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego.
Ważne! Odwołanie możemy złożyć jedynie do przesyłek, na które została złożona reklamacja i do których jest wydana decyzja.


5. Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie informacje/dokumenty, które uzupełnią pierwotną reklamację.

6. Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

b) Reklamacje faktur

1. Zaloguj się do apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz zakładkę Reklamacje faktur

…i kliknij w przycisk Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijanej wybierz Reklamacja faktur – Odwołanie od decyzji.

4. Następnie podaj nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty.

5. Wybierz / zaznacz dopłatę, z którą się nie zgadzasz oraz wpisz treść reklamowanej usługi. Zaakceptuj przyciskiem Dalej.

6. Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Did you find this FAQ helpful?
0
0