Jak złożyć odwołanie od decyzji reklamacyjnej?

Spis treści

Rodzaje reklamacji kurierskich:

a) Reklamacje szkodowe:

 • nieterminowe doręczenie/koszty transportu,
 • uszkodzenie,
 • zagubienie.

Zobacz instrukcję składania reklamacji szkodowych.

b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami).

Zobacz instrukcję składania reklamacji faktur.

Reklamacje możemy złożyć jedynie do przesyłek doręczonych – wyjątkiem jest zagubienie.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć „Szukaj”.

Kanały odwołania się od decyzji reklamacyjnej

Odwołanie od decyzji reklamacyjnej można złożyć na dwa sposoby:

 • a) elektronicznie – za pośrednictwem naszej platformy w sekcji „Reklamacje” w Panelu Klienta. Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej należy zalogować się na konto i wybrać zakładkę „Reklamacje”,  w przypadku Reklamacji dot. nieterminowości prosimy o złożenie odwołania w kontynuacji zgłoszenia reklamacyjnego – zakładka „Formularz kontaktowy” temat: „Reklamacja – nieterminowe doręczenie” wybierając „Odpowiedz”.  
 • w formie papierowej, listownie.

Sposoby złożenia odwołania

Reklamacje szkodowe (uszkodzenie/zagubienie)

 • …i kliknij Złóż reklamację.
 • Z listy rozwijanej wybierz „Odwołanie” i kliknij „Dalej”.
 • Następnie podaj numer listu przewozowego. W przypadku przesyłek wielopaczkowych, podaj główny numer listu przewozowego. Ważne! Odwołanie możemy złożyć jedynie do przesyłek, na które została złożona reklamacja i do których jest wydana decyzja.
 • Po wpisaniu numeru listu uzupełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz załącz odpowiednie informacje/dokumenty, które uzupełnią pierwotną reklamację.
 • Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.

Reklamacje szkodowe ( nieterminowe doręczenie)

 • Zaloguj się do apaczka.pl i kliknij w zakładkę Formularz Kontaktowy w Panelu Klienta.
 • Na liście zgłoszeń wybierz  zgłoszenie w temacie Reklamacja – Nieterminowe doręczenie, gdzie została wydana decyzja i chcesz się od niej odwołać
 • Na liście zgłoszeń wybierz  zgłoszenie w temacie Reklamacja – Nieterminowe doręczenie  (klikając „Zobacz”), gdzie została wydana decyzja i chcesz się od niej odwołać.
 • Na samym dole w otworzonym zgłoszeniu wybierz „Odpowiedz” 
 • Następnie wybierz TAK lub NIE i pamiętaj, aby zatwierdzić poprzez kliknięcie „Wyślij”

Reklamacje faktur

 • Zaloguj się do apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.
 • Wybierz zakładkę Reklamacje faktur
 • …i kliknij w przycisk Złóż reklamację.
 • Z listy rozwijanej wybierz Reklamacja faktur – Odwołanie od decyzji.
 • Następnie podaj nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty.
 • Wybierz / zaznacz dopłatę, z którą się nie zgadzasz oraz wpisz treść reklamowanej usługi. Zaakceptuj przyciskiem Dalej.
 • Po złożeniu, reklamacja powinna być widoczna na liście dostępnych reklamacji.
Did you find this FAQ helpful?
0
0