Gdzie znajdę i jak czytać specyfikację do faktury?

Specyfikacja do faktury to dokument, w którym znajdziesz szczegółowe zestawienie zrealizowanych zleceń oraz wyjaśnienie, z czego wynikają naliczone opłaty dodatkowe.

Jeżeli indywidualne porozumienia z klientem, zawarte w formie pisemnej, nie stanowią inaczej, to faktury wystawiamy dwa razy w miesiącu – w połowie i na koniec każdego miesiąca.

Spis treści

Gdzie znajdę fakturę i specyfikację?

Faktury i specyfikacje udostępniamy do pobrania w dwóch miejscach:

 1. faktury w wiadomości e-mail wysłanej na adres, który został podany podczas rejestracji;
 2. faktury i specyfikacje w Panelu Klienta w zakładce Faktury, dostępnej po zalogowaniu do serwisu.

Wystarczy kliknąć na ikonę faktury lub specyfikacji, aby pobrać plik w formacie pdf lub pdf / csv dla specyfikacji.

Zobacz również:

Jak czytać specyfikację?

W specyfikacji, pobranej w formacie pdf, znajdziesz m.in. informacje:

 • której faktury dotyczy,
 • jaki obejmuje okres,
 • danych nabywcy,
 • o wysokości VAT, sumy netto i brutto,
 • jakie dodatkowe opłaty obejmuje. Informacja o naliczonych dopłatach znajduje się także na fakturze oraz w zakładce Zlecenia. 

Przesyłki, do których zostały naliczone dodatkowe opłaty, na specyfikacji najczęściej wyświetlone są na końcu.

Mogą też być pokazane pod zleceniem, jako dodatkowy wiersz (szary kolor).

Powyższa dopłata widnieje w kolumnie „waga”, co mówi nam, że przesyłka została przeważona i prawdopodobnie waga bilingowa bądź rzeczywista jest większa od tej, którą zadeklarował klient przy składaniu zlecenia.

Dodatkowa obsługa

Zestawienie informacji dotyczących dodatkowych usług znajduje się na oddzielnej stronie specyfikacji.

Zobacz również:  Gdzie sprawdzić dopłaty do przesyłki?

Co oznaczają skróty dotyczące dopłat?

Po pobraniu specyfikacji w pdf, na górze strony widoczna jest legenda z wyjaśnieniem użytych skrótów. Zobacz, co oznaczają poszczególne skróty.

 • P – Pobranie

Usługa dodatkowa, polegająca na pobraniu od odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu przesyłki i jej przekazaniu zleceniodawcy. Usługa jest dodatkowo płatna.

 • U – Ubezpieczenie

Ubezpieczenie paczki czyli zadeklarowana wartość, to dodatkowa usługa, która pozwala na ubezpieczenie paczki. Usługa jest dostępna dla wszystkich serwisów krajowych, niektórych zagranicznych i jest dodatkowo płatna.

Złożenie zlecenia w systemie z zadeklarowaniem wartości, wiąże się z tym, że przewoźnik przejmie odpowiedzialność za towar do jego rzeczywistej wartości, pod warunkiem, że zadeklarowana kwota nie jest mniejsza niż rzeczywista wartość towaru.
Przeczytaj TUTAJ więcej informacji o ubezpieczeniu przesyłki.

 • O – Osoba prywatna

Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu). Za doręczenie pod adres prywatny przewoźnicy UPS i TNT doliczają dodatkową opłatę.

 • SR – Strefa rozszerzona

Opłata dodatkowa za doręczenie w obszarze leżącym poza standardową strefą świadczenia usług (dotyczy przesyłek krajowych).

 • DS – Dostawa w sobotę

Opłata za doręczenie przesyłki w sobotę. Usługa dodatkowo płatna u przewoźnika DHL.

 • NST – Przesyłka nietypowa

Dodatkowa opłata dla przesyłek, które ze względu na: nietypowy kształt, wymiary, wagę, zawartość, sposób opakowania lub oznaczenia wymagają dodatkowej obsługi podczas transportu przeładunkowych.

Każdy z przewoźników ma inną definicję przesyłki nietypowej. Zapraszamy do zapoznania się z definicjami przewoźników >> przesyłka nietypowa.

 • DP – Duża paczka

W przypadku przesyłek znacznie przekraczających standardowe wymiary lub wagę, przewoźnicy DHL, UPS i INPOST doliczają specjalną, dodatkową opłatę.

 • ZA – Zmiana adresu

Opcja dostarczenia, w przypadkach, kiedy nie ma możliwości doręczenia paczki. Dzięki usłudze przekierowania UPS można określić, by paczka została dostarczona pod alternatywny adres lokalny. Usługa płatna u przewoźnika UPS.

 • PR – Przekroczenie rozmiarów
 • I – Inne
 • OP – Opłata paliwowa

Opłata paliwowa jest należnością finansową, pobieraną w wyniku wprowadzenia na polski rynek paliw silnikowych oraz gazu, którymi zasilane są pojazdy samochodowe. Jej wpływy zasilają w 80 proc. Krajowy Fundusz Drogowy, a w pozostałych 20 proc. Fundusz Kolejowy. 

Zobacz również: Co obejmuje cena przesyłki?

Dlaczego na bieżącej fakturze mam opłaty z poprzednich miesięcy?

Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, mają prawo zweryfikować przesyłkę pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania na każdym etapie transportu i doliczyć dodatkowe koszty. Zdarza się, że w wyniku weryfikacji firma kurierska nalicza dodatkowe opłaty. 

Informacje o naliczonych opłatach można znaleźć m.in. w specyfikacji dołączonej do faktury. 

Dopłaty do faktury wynikające z przekroczenia wagi/wymiarów czy wyboru innego opakowania, przekazywane są przez firmy kurierskie do Apaczka.pl nawet przez około 3 miesiące od daty nadania przesyłki.

Did you find this FAQ helpful?
0
0