Kiedy otrzymam fakturę VAT za usługi?

W przypadku płatności prepaid (przedpłata) oraz postpaid (limit kredytowy) wystawiamy faktury dwa razy w miesiącu – w połowie i na koniec każdego miesiąca*.

  • Zlecone usługi nieuwzględnione w bieżącym okresie rozliczeniowym, mogą być rozliczane w okresach następnych. 
  • Fakturę VAT wystawiamy w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. 
  • Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 

Faktury wystawiane są w wersji elektronicznej, jak również udostępnione do pobrania po zalogowaniu do Apaczka, w zakładce Faktury. Są to oryginały, które należy wydrukować. Nie wysyłamy faktur drogą pocztową. Jest to zgodne z prawem (Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

O wystawieniu faktury damy znać e-mailem. Otrzymasz go na adres, który podałeś podczas rejestracji.

* Jeżeli indywidualne porozumienia z Klientem zawarte w formie pisemnej nie stanowią inaczej.

faktura VAT opis

Podsumowanie:

  • Kwota faktury – kwotą bieżącej/przedmiotowej faktury,
  • Rozliczenie poprzednich okresów rozliczeniowych – wartość salda na moment wystawiania faktury,
  • Kwota do zapłaty – suma kwota faktury oraz bieżącego salda z rozliczenie poprzednich okresów rozliczeniowych.

Ważne!
W celu otrzymania duplikatu FV, prosimy o przesłanie formularza Duplikat faktury.
W odpowiedzi zostanie przesłany link do pobrania duplikatu.

Did you find this FAQ helpful?
0
0