Reklamacje faktur

W celu uniknięcia problemów związanych z procesem reklamacyjnym, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji. Zastosowanie poniższych wskazówek przyspieszy proces reklamacji i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Spis treści

Typy/rodzaje reklamacji faktur

a) Reklamacje szkodowe,

b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). Zobacz również artykuł: Kwota sporna – konto prepaid.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Kanały złożenia reklamacji faktur

 • elektronicznie – za pośrednictwem strony, w zakładce Reklamacje w Panelu Klienta oraz w szczególnych przypadkach** w zakładce Formularz Kontaktowy również w Panelu Klienta.
  **do szczególnych przypadków należą dopłaty, które na fakturze znajdują się pod pozycją „Obsługa dodatkowa”.
 • w formie papierowej, listownie na nasz adres korespondencyjny.

Zobacz poniżej, jak złożyć reklamację:

Zakładka Reklamacje

Zakładka Reklamacje służy do złożenia reklamacji tylko z pozycją dopłata** na fakturze, szczegóły dopłaty znajdują się na specyfikacji do faktury.

1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.

2. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje faktur i kliknij Złóż reklamację.

3. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij DalejW przypadku reklamacji finansowych interesują nas jedynie dopłaty.

Reklamacje Faktur”: 

a) Reklamacja faktury (dopłata),

b) Reklamacja faktury – Odwołanie od decyzji. Wybieramy w sytuacji, kiedy otrzymamy decyzję reklamacyjną, z którą się nie zgadzamy.

4. W następnym kroku system prosi o podanie nr faktury, do której zostały doliczone dopłaty.

5. Z listy dostępnych reklamacji, wybierz/zaznacz w odpowiednim miejscu dopłatę, z którą się nie zgadzasz. Jeśli chcesz złożyć reklamację do kilku przesyłek jednocześnie, wybierz odpowiednie dopłaty z listy, jak w widoku poniżej.

5a) Przesyłka anulowana

W sytuacji, gdy Twoja przesyłka została anulowana, a mimo tego dostałeś fakturę, złóż reklamację jak wyżej (punkty 1-5), ale na liście dostępnych reklamacji zaznacz wszystkie składowe ceny: cena podstawowa, opłata paliwowa, dodatkowe.

6. Następnie po kliknięciu Dalej system wyświetli listę pytań dodatkowych do przesyłki. Opcjonalnie można również dodać załączniki.

7. Po złożeniu reklamacji zgłoszenie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji.

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja dotycząca faktury zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej faktury wynosi 90 dni. Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.

Zakładka Formularz Kontaktowy

Zakładka służy do złożenia reklamacji tylko z pozycją obsługa dodatkowa  na fakturze, szczegóły dopłaty na specyfikacji do faktury).

 1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Formularz Kontaktowy.
 2. Wybierz przycisk + Dodaj zgłoszenie
 1. Wybieramy Kategorię -> Temat -> Formularz:
 • Kategoria: Reklamacje / odwołania / statusy
 • Temat: Reklamacja finansowa / faktur (dopłaty, anulowanie przesyłki)
 • Formularz: Reklamacja – dodatkowe opłaty
 1. Wypełniamy formularz zgodnie z wymogami.
 2. Podajemy numer faktury na której mamy jedną z pozycji o nazwie „obsługa dodatkowa”
 1. W następnym kroku system prosi o podanie nr listu przewozowego, do którego zostały doliczone dopłaty (numer listu przewozowego znajdziesz na specyfikacji).
 1. Zaznaczamy rodzaj reklamacji oraz dodatkową informację o ilości zapytań w danej sprawie.
 1. Z listy dostępnych usług dodatkowych, wybierz dopłatę, z którą się nie zgadzasz.
 2. Następnie po wybraniu usługi, jaką chcesz reklamować uzasadnij swoją reklamację (przy dopłacie dotyczącej wagi i wymiarów system poprosi również o wskazanie parametrów przesyłki).
 1. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, powinno ono być widoczne na liście zgłoszeń.
Did you find this FAQ helpful?
0
0