Reklamacje faktur

W celu uniknięcia problemów związanych z procesem reklamacyjnym, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące reklamacji.
Zastosowanie poniższych wskazówek przyspieszy proces reklamacji i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Reklamacje dzielą się na:

a) Reklamacje szkodowe,

b) Reklamacje faktur (związane są z dopłatami/audytami). Zobacz również artykuł: Kwota sporna – konto prepaid.

Jeśli reklamacja została już złożona, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy złożonych reklamacji lub przefiltrować np. po numerze listu, a następnie kliknąć Szukaj.

Reklamacje faktur można złożyć:

a) elektronicznie – za pośrednictwem strony, w zakładce Reklamacje w Panelu Klienta.

b) w formie papierowej, listownie.

Zobacz poniżej, jak złożyć reklamację:

  1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij w zakładkę Reklamacje.
  1. Wybierz kolejną zakładkę Reklamacje faktur

…i kliknij Złóż reklamację.

  1. Z listy rozwijalnej wybierz odpowiedni podtyp reklamacji i kliknij Dalej. W przypadku reklamacji finansowych interesują nas jedynie dopłaty.

Reklamacje Faktur”: 

a) Reklamacja faktury (dopłata),

b) Reklamacja faktury – Odwołanie od decyzji. Wybieramy w sytuacji, kiedy otrzymamy decyzję reklamacyjną, z którą się nie zgadzamy.

reklamacje faktur

 

  1. W następnym kroku system prosi o podanie nr faktury, do której zostały doliczone dopłaty.

  2. Z listy dostępnych reklamacji, wybierz/zaznacz w odpowiednim miejscu dopłatę, z którą się nie zgadzasz. Jeśli chcesz złożyć reklamację do kilku przesyłek jednocześnie, wybierz odpowiednie dopłaty z listy, jak w widoku poniżej.

5a) Przesyłka anulowana

W sytuacji, gdy Twoja przesyłka została anulowana, a mimo tego dostałeś fakturę, złóż reklamację jak wyżej (punkty 1-5), ale na liście dostępnych reklamacji zaznacz: cenę podstawową, opłatę paliwową i dodatkowe usługi (jeśli były wybrane).

6. Następnie po kliknięciu Dalej system wyświetli listę pytań dodatkowych do przesyłki. Opcjonalnie można również dodać załączniki.

7. Po złożeniu reklamacji wyświetli się poniższy komunikat, a zgłoszenie powinno być widoczne na liście dostępnych reklamacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 90 dni od momentu prawidłowego złożenia reklamacji.

Zobacz również:

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.