Statusy reklamacji

Aby sprawdzić status reklamacji:

1. Zaloguj się do serwisu Apaczka.pl, następnie wejdź w zakładkę „Reklamacje”.

2. Na liście złożonych reklamacji dostępne są wszystkie złożone do tej pory reklamacje, z podanymi powodami oraz statusami reklamacji.  

Dostępne statusy reklamacji to:

NOWA – Oznacza, że reklamacja nie została jeszcze podjęta przez naszego konsultanta. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpłynięcia. 

WSTRZYMANA – Oznacza, że reklamacja nie została przesłana jeszcze do przewoźnika z powodu braku dokumentów lub została przesłana do przewoźnika, który zgłosił się do nas z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Informacja o tym zostaje również przesłana na adres mailowy podany przy reklamacji. 

W TOKU – Oznacza, że reklamacja została przekazana do przewoźnika (status ten może zmienić się na WSTRZYMANA, w przypadku gdy przewoźnik poprosi o uzupełnienie braków formalnych) i oczekuje na rozpatrzenie.

ZAMKNIĘTA – Oznacza, że reklamacja została już rozpatrzona. Aby zobaczyć decyzję należy kliknąć na pasek z reklamacją. 

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.