Kwota sporna – konto prepaid

Kwota sporna to kwota wynikająca z wystawionej faktury, do której została złożona reklamacja finansowa.
Jest widoczna do momentu zamknięcia procesu reklamacyjnego i nie wymaga płatności do tego czasu.

 

Gdzie jest widoczna?

Dla Klientów na przedpłacie (prepaid) kwota sporna widoczna jest w sekcji Moje konto w Panelu Klienta. 

  • Stan konta – to dostępne, rzeczywiste środki do wykorzystania.
  • Kwota sporna – to kwota wynikająca z wystawionej faktury, do której została złożona reklamacja finansowa.
  • Dostępne saldo – to suma środków dostępnych (stanu konta) oraz pieniędzy, które zostały objęte „blokadą” z tytułu kwoty spornej.

Przykłady:
1. Jeżeli Twoje zadłużenie wynosi 30,00 zł i została ustawiona kwota sporna w wysokości 25,00 zł, to podczas składania nowego zlecenia, którego koszt wynosi 20,00 zł – system będzie wymagał opłacenia 25,00 zł (kosztu bieżącego zlecenia 20,00 zł + 5,00 zł zadłużenie bezsporne).


Stan konta: -30,00 zł
Kwota sporna: 25,00 zł
Dostępne saldo: – 5,00 zł

2. Jeżeli na Twoim koncie widnieje kwota 20 zł oraz została ustawiona kwota sporna w wysokości 25,00 zł, to podczas składania nowego zlecenia, którego koszt wynosi 30,00 zł – nie jest konieczne opłacenie zlecenia. Twoje saldo wynosi 45 zł, czyli dysponujesz odpowiednią kwotą.


Stan konta: 20,00 zł
Kwota sporna: 25,00 zł
Dostępne saldo: 45,00 zł

Zobacz również
Jak uniknąć dopłat od przewoźników?
Co obejmuje cena przesyłki?

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.