Co jest potrzebne do złożenia reklamacji?

W przypadku każdej składanej reklamacji potrzebne są odpowiednie informacje na temat reklamowanej przesyłki czy faktury oraz dokumenty, które muszą być dołączone do zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów i informacji do złożenia konkretnej reklamacji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z listą wymaganych dokumentów i informacji w celu sprawnego przejścia przez proces reklamacyjny. Złożenie niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego będzie skutkowało wezwaniem Cię do uzupełnienia braków.

Wskazujemy, że niezależnie od poniższej listy dokumentów, w toku rozpoznawania reklamacji przewoźnik może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub udzielenia innych informacji, niż te wymienione poniżej. W takiej sytuacji zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacja – Koszty transportu / nieterminowość

Roszczenie w przypadku tego rodzaju reklamacji, można złożyć tylko do kosztów transportu (anulowanie kosztu transportu).

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki (możesz wygenerować dokument w zakładce Zlecenia–>Szczegóły),
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego.

 Reklamacja – Uszkodzenie

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki (możesz wygenerować dokument w zakładce Zlecenia–>Szczegóły),
 • Protokół szkody,
 • Potwierdzenie wartości (paragon bądź faktura),
 • Zdjęcia uszkodzeń,-załączenie zdjęć przedstawiających opakowanie zewnętrzne,-załączenie zdjęć przedstawiających zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki,-załączenie zdjęć przedstawiających uszkodzenie zawartości.
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego,
 • Numer rachunku do wypłaty odszkodowania.

Ważne!

 • POCZTA POLSKA – W przypadku przewoźnika Pocztex, gdy roszczenie jest powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”).
 • INPOST – W przypadku InPost, należy wypełnić Załącznik nr 1-w załączeniu (dokument, gdzie uzupełnia się dane właściciela konta oraz numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania). Przewoźnik wymaga załączania zdjęć.
 • GLS – podczas składania reklamacji, w treści zgłoszenia, należy podać kwotę marży w %.
 • PALLEX – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Pallex (w załączniku).
 • HELLMANN – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Hellmann (w załączniku).
 • AMBRO EXPRESS – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Ambro Express (w załączniku).

Reklamacja – Zagubienie

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Kopia listu przewozowego,
 • Pełnomocnictwo uzupełnione przez właściciela przesyłki (możesz wygenerować dokument w zakładce Zlecenia–>Szczegóły),
 • Protokół szkody w przypadku częściowego zagubienia przesyłki,
 • Potwierdzenie nadania przesyłki z podpisem kuriera,
 • Potwierdzenie wartości (paragon bądź faktura),
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego (z dokładnym opisem zawartości przesyłki oraz sposobu opakowania),
 • Numer rachunku do wypłaty odszkodowania.

Ważne!

 • POCZTA POLSKA – W przypadku przewoźnika Pocztex, gdy roszczenie jest powyżej 100 zł, należy wypełnić dokument dla ubezpieczyciela (w załączeniu „Zgłoszenie szkodowe”).
 • INPOST – W przypadku InPost, należy wypełnić załącznik nr 1-w załączeniu (dokument, gdzie uzupełnia się dane właściciela konta oraz numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania).
 • GLS – podczas składania reklamacji, w treści zgłoszenia, należy podać kwotę marży w %
 • PALLEX – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Pallex (w załączniku).
 • HELLMANN – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Hellmann (w załączniku).
 • AMBRO EXPRESS – w przypadku reklamacji należy wypełnić druk reklamacyjny Ambro Express (w załączniku).

Reklamacja – Dopłaty

Co jest potrzebne? (wymagane dokumenty):

 • Numer faktury, do której została naliczona dopłata,
 • Numer listu przewozowego,
 • Parametry przesyłki (waga, wymiary, sposób opakowania).


PRAWO PRZEWOZOWE:
Zgodnie z art.75 ust 3 pkt.2 lit.b Prawa Przewozowego, roszenia przeciwko przewoźnikowi przysługują z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu – nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką.

Załączniki:

Did you find this FAQ helpful?
0
0