Za co jest faktura, skoro płacę za paczki z góry?

Niezależnie od formy współpracy z Klientem, zobowiązani jesteśmy do wystawienia faktury VAT za przesyłki nadane w danym okresie rozliczeniowym.

Faktury dostępne są w Panelu Klienta, w zakładce Faktury, pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca po zleceniach. np. faktura za czerwiec będzie widoczna 2 lipca, z datą wystawienia 30 czerwca.

Sprawdź poniżej, gdzie znaleźć faktury

1. Zaloguj się do platformy Apaczka.pl

2. Wybierz zakładkę Faktury w menu bocznym.

 3. System wyświetli listę faktur. Faktury te wysyłane są informacyjnie (zestawienie przesyłek nadanych w okresie rozliczeniowym) i nie wymagają opłacenia.
Wybierając odpowiednią opcję możesz pobrać:

  • Faktury w formacie PDF,
  • Specyfikacje do faktury w formacie PDF,
  • Specyfikacje do faktury w formacie CSV.
pdf faktury

W kolumnie Zaległość brutto będzie widoczna informacja „Zapłacona”.

Natomiast może się zdarzyć, że firma kurierska doliczy dodatkowe opłaty za usługę, np. zwrot, weryfikacja wagi i wymiarów. W takim przypadku wystawiona faktura wymaga jej opłacenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

Sprawdź: Regulaminy przewoźników.

Przykładowa faktura:

faktura VAT opis

Podsumowanie:

  • Kwota faktury – kwotą bieżącej/przedmiotowej faktury,
  • Rozliczenie poprzednich okresów rozliczeniowych – wartość salda na moment wystawiania faktury,
  • Kwota do zapłaty – suma kwota faktury oraz bieżącego salda z rozliczenie poprzednich okresów rozliczeniowych.
Did you find this FAQ helpful?
0
0