Jak zapobiegać dopłatom?

Firmy kurierskie weryfikują paczki pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania i doliczają dodatkowe koszty.

Gdzie znajdę informację o dopłatach?

Informacje o doliczonych opłatach można znaleźć w specyfikacji dołączonej do faktury.

Jak zapobiegać dopłatom? Przed wysłaniem sprawdź:

1. Wagę i wymiary

 • dokładnie zmierz i zważ swoją przesyłkę,
 • wpisz rzeczywiste dane, nie zaniżaj i nie wpisuj parametrów „na oko”.

2. Ustawienia domyślne i szablony zleceń

 • zawsze weryfikuj dane przesyłki, które pojawiają się po wybraniu szablonów lub ustawień domyślnych. Przewoźnicy doliczają dopłatę za weryfikację wagi i wymiarów.

3. Sposób pakowania

 • odpowiednio zapakuj przesyłkę, to obowiązek nadawcy. Główne zasady pakowania znajdziesz TUTAJ. Firmy kurierskie określają szczegółowo warunki pakowania przesyłek.
 • Znajdziesz je w poradnikach: Jak zapakować przesyłkę?- Poradniki firm kurierskich,
 • używaj prostopadłościennych kartonów, firmowych foliopaków lub kopert. przesyłki w innym opakowaniu niż ww. traktowane są jako niestandardowe i podczas składania zlecenia, należy zaznaczyć: ”przesyłka niestandardowa”, np. tuba – jest traktowana jako przesyłka niestandardowa.
 • nie używaj żadnej folii stretch w celu owinięcia opakowania,
 • nie łącz kilku paczek w jedną przesyłkę,
 • stosuj wypełniacze, w paczce nie może być pustych przestrzeni i luźnych elementów. Środek ciężkości przesyłki nie może się przemieszczać,
 • stosując naklejki ostrzegawcze typu: „ostrożnie”, „góra – dół” itp. Zaznacz: „przesyłka niestandardowa” w DHL lub „Ostrożnie” w usługach Poczty Polskiej,

4. Wyjątki w sposobie pakowania

 • tubę możesz nadać jako standardową przesyłkę pod warunkiem, że zastosujesz prostopadłościenny karton o podstawie trójkąta lub kwadratu. InPost Kurier zabiera tubę o wymiarach do: 120cm x 10cm x 10cm,
 • opony dla wybranych przewoźników możesz nadawać jako standard. Sprawdź wytyczne: Opony zabierane w standardzie.

5. Zawartość Przesyłki

 • jeżeli zawartość jest szklana, krucha, delikatna bądź paczka wymaga dodatkowej obsługi – zaznacz „paczka niestandardowa”, uchroni Cię to przed ewentualnym uszkodzeniem paczki przy sortowaniu mechanicznym i dopłatami.
 • nie przesyłaj: materiałów pirotechnicznych, substancji żrących oraz innych towarów wymienionych w Konwencji ADR, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, rzeczy, których właściwości, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie lub zabrudzenie. Przewoźnicy zastrzegają sobie prawo do doliczenia opłat za uszkodzenie przesyłek innych Klientów.

6. Dokumenty potwierdzające nadanie przesyłki

 • zachowaj podpisane przez kuriera potwierdzenie nadania (można je pobrać i wydrukować razem z listem przewozowym po zamówieniu kuriera lub w zakładce ZLECENIA),
 • sugerujemy zrobić zdjęcie paczki przed nadaniem, ze zdjęciem listu przewozowego – dla zwiększenia skuteczności ewentualnych procesów reklamacyjnych.

7. Ważne!

 • nie zwlekaj z nadaniem swojej przesyłki. Każdy kod pocztowy ma indywidualny przedział godzinowy i najpóźniejszą godzinę nadania,
 • anuluj pilnie przesyłki, których finalnie nie chcesz wysłać. Bezpodstawne wezwanie kuriera skutkuje naliczeniem opłaty za “pusty podjazd”. Jak anulować zlecenia w Apaczka?
Did you find this FAQ helpful?
0
0