Czego nie możesz przesyłać? – Poczta Polska

Niektóre towary i przedmioty oraz ich pojedyncze elementy, ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić zagrożenie dla pracowników firmy kurierskiej, nadawcy lub odbiorcy w czasie procesu ich nadawania i doręczania.

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w Poczcie Polskiej:

  • Rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne  przedmioty o wyglądzie broni,
  • Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem,
  • Narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,
  • Zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce,
  • Żywe zwierzętaz wyłączeniem owadów i żywych ptaków,
  • Inne rzeczy zakazane prawem, choć nieokreślone w niniejszym paragrafie,
  • Pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dokumenty tożsamości nie mogą stanowić zawartości przesyłki.
Did you find this FAQ helpful?
0
0