Jak możemy Ci pomóc?

Czego nie możesz przesyłać? – Poczta Polska?

Niektóre towary i przedmioty oraz ich pojedyncze elementy, ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić zagrożenie dla pracowników firmy kurierskiej, nadawcy lub odbiorcy w czasie procesu ich nadawania i doręczania. W celu uniknięcia zagrożenia, zapoznaj się z poniższą listą towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z transportu:

  • Rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne  przedmioty o wyglądzie broni,

  • Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem,

  • Narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,

  • Zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce,

  • Żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków,

  • Inne rzeczy zakazane prawem, choć nieokreślone w niniejszym paragrafie,

  • Pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dokumenty tożsamości nie mogą stanowić zawartości przesyłki nadanej w serwisie Kurier Krajowy.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.