Jak wysłać przesyłkę specjalną (żywe ptaki, rośliny, szkło)? – Poczta Polska

Poczta Polska umożliwia przesyłanie paczek z wrażliwą / specjalną zawartością, taką jak płyny, gazy, rzeczy kruche i delikatne, a także rośliny i żywe ptaki. Tego typu przesyłki wymagają specjalnego zabezpieczenia i uważnego traktowania w czasie transport. Jak zapakować przesyłkę specjalną?  Zapoznaj się z poniższymi  zasadami bezpiecznego pakowania ptaków, roślin, szkła i płynów.

Spis treści

Bezpieczne przesyłanie płynów i gazów

Płyny i gazy wysyłaj w hermetycznych pojemnikach szklanych, plastikowych lub blaszanych, które włóż do mocnego pudełka lub skrzynki wypełnionej materiałem wchłaniającym wilgoć lub tłuszcz. Materiał ten unieruchomi pojemnik, a w razie uszkodzenia, uniemożliwi wyciek płynu na zewnątrz przesyłki.

Nalepka bądź napis „Ostrożnie” / zapewni traktowanie Twojej przesyłki ze szczególną ostrożnością.

Bezpieczne przesyłanie rzeczy ze szkła i innych kruchych materiałów

Delikatne przedmioty wysyłaj w twardych pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym wstrząsy i odpornym na ściskanie (np. piankowe chipsy). Materiału powinno być tyle, by uniemożliwiał przesuwanie się przedmiotu.

Nalepka bądź napis „Ostrożnie”  zapewni traktowanie Twojej przesyłki ze szczególną ostrożnością.

Bezpieczne przesyłanie żywych roślin

Żywe rośliny wysyłaj w opakowaniach:

 • umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość przesyłki,
 • oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonymŻYWE ROŚLINY”.

Nalepka bądź napis „Ostrożnie” zapewni traktowanie Twojej przesyłki ze szczególną ostrożnością.

Bezpieczne przesyłanie żywych ptaków i owadów (w szczególności pszczół i piskląt ptactwa domowego)

WAŻNE: Informujemy, iż ze względu na prognozowane w najbliższym czasie wysokie temperatury, Poczta Polska zawiesza od 20 czerwca 2023 r. przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki. Decyzja została podjęta w celu ochrony życia i zdrowia zwierząt.

Żywe owady i ptaki nadasz w serwisie Pocztex Ekspres 24 (bez możliwości odbioru w punkcie, nadania do skrytek i przegródek pocztowych oraz poste restante).
Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) wysyłaj w opakowaniach:

 • zabezpieczających prawidłowość procesu transportu – od dnia 13.04.2023r. Pocztex wprowadził maksymalne wymiary dla opakowań służących do transportu żywych ptaków t.j. 80 x 50 x 50 (długość x szerokość x wysokość);
 • wzorcowym i rekomendowanym rozwiązaniem są opakowania służące do transportu ptaków, których wymiary umożliwiają ich ekspediowanie w kontenerach, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przewożonych zwierząt;
  żywe ptaki opakowanie
 • w przypadku braku możliwości zastosowania takich opakowań, przewoźnik dopuszcza opakowanie kartonowe, pod warunkiem, iż jest ono z dnem zabezpieczonym przed przemoknięciem i sklejonym solidną taśmą (nie malarską) chroniącą przed rozłożeniem się pudełka; samo pudełko to sztywny karton;
 • gwarantujących utrzymanie funkcji życiowych;
 • dostosowanych do przesyłanej zawartości;
 • odpowiednio trwałych i mocnych, z uwzględnieniem masy przesyłanej zawartości,
 • które zapewnią przesyłanym owadom i ptakom właściwe warunki na czas przemieszczania i doręczania przesyłki, a także ich ewentualnego zwrotu,
 • których konstrukcja uniemożliwi wysunięcie się zawartości na zewnątrz,
 • w których spód przesyłki wyłożony jest materiałem chłonącym wilgoć (koniecznie!),
 • oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym „ŻYWE ZWIERZĘ”,
 • spełniających wymogi określone przepisami o ochronie zwierząt (dotyczy opakowań do przesyłania ptaków),
 • oznaczonych nalepka bądź napisem „OSTROŻNIE” – zapewni to traktowanie Twojej przesyłki ze szczególną ostrożnością.

*UWAGA!

Żywe stworzenia powinny  być transportowane jak najkrócej  i najbezpieczniej, dlatego:

 • nadaj przesyłkę przed godziną 12:00,
 • nie możesz wysłać żywej zawartości w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy,
 • każda żywa roślina oraz żywy ptak i owad musi być przesyłany w oddzielnej przesyłce.

Przesyłając żywe stworzenia podlegasz przepisom o ochronie zwierząt.

Did you find this FAQ helpful?
0
0