GLS Incoterms – lista warunków transportu

Incoterms lub Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.

Warunki Incoterms określają podział kosztów transportu, odpowiedzialności i ryzyka pomiędzy nadawcę i odbiorcę paczki.

Wybór odpowiedniego Incotermu przez nadawcę wskazuje, która strona (nadawca/ odbiorca) ma pokryć koszty związane z usługą odprawy celnej, podatkami i cłem, a także jaki rodzaj odprawy ma być przeprowadzony. Dla paczek wysyłanych do krajów poza UE, mogą zostać doliczone dodatkowe koszty ze względu na konieczność odpraw celnych oraz należności celno-podatkowe.

W przypadku paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii, klienci GLS mają możliwość wyboru jednego z 7 dostępnych Incoterms.

Ważne! Przy wysyłce poza obszar Unii Europejskiej obowiązują procedury celne.

Przypominamy, co należy zrobić, aby sprawnie przejść odprawę?

 1. Upewnij się, że firma posiada numer EORl. Jeśli nie, zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.
 2. Wypełnij fakturę.
 3. Przypisz kody taryfy celnej wysyłanych towarów – kody HS.
 4. Dołącz dowód pochodzenia towarów.
 5. Ustal warunki transportu (Incoterms).
 6. Przygotuj odpowiednie dokumenty – wzory do pobrania poniżej.
 7. Upoważnij agencję celną do reprezentowania firmy (AC Raben).

Wymagane dokumenty do odprawy celnej

 • Do każdej paczki wysyłanej do Wielkiej Brytanii dołącz fakturę handlową lub fakturę proforma w dwóch egzemplarzach i dwóch językach (oryginał plus jedna kopia).
 • Fakturę handlową dołączamy do przesyłek zawierających towar będący przedmiotem transakcji handlowej, a fakturę proforma do paczek niehandlowych zawierających np. prezenty, próbki, itp.
 • Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych.

Dokumenty do pobrania:

 • Karta odprawy celnej.
 • Upoważnienie Agencja Celna bezpośrednie PL_EN_Fo-C-103-2 (002).
 • Instrukcja_do_upoważnienie_AC__v_GAD.
 • Faktura proforma.

Did you find this FAQ helpful?
0
0