Przesyłka do Anglii – aktualne przepisy 2023

Spis treści

Paczka do Anglii po Brexicie

Paczka do Anglii, Walii lub Szkocji jest traktowana jako eksport.   Przygotowaliśmy zestaw ważnych informacji, które ułatwią prawidłowe przygotowanie paczki do Anglii.

Paczka do/z Wielkiej Brytanii – co się zmieniło?

Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie dokumentów do wysyłki. Prawidłowo wypełnione faktury handlowe są wymagane dla każdego transportowanego towaru między UE i Wielką Brytanią.

Paczka do Anglii: co musisz wiedzieć o dokumentach? Jak prawidłowo je wypełnić?

1. Załącz odpowiednią fakturę z nr EORI

Numer EORI to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer obowiązkowo generują firmy zlecające transport poza kraje UE, w które wlicza się również Wielka Brytania. Jeśli Twoja firma nie ma numeru EORI, możesz dokonać rejestracji tutaj: https://puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori . Przed przystąpieniem do rejestracji upewnij się na stronie https://ec.europa.eu, że podmiot gospodarczy nie posiada już nadanego numeru EORI. Ważne! Od 1 stycznia 2021 r. numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii (rozpoczynające się literami GB) zostaną unieważnione. Firmy posiadające taki numer, chcące dalej prowadzić działalność podlegającą odprawie celnej, muszą uzyskać nowy numer EORI.

2. Określ kraj pochodzenia produktu oraz Incoterms

Te informacje musisz zamieścić na fakturzeZasady Incoterms lub International Commercial Terms to seria wstępnie zdefiniowanych warunków handlowych szeroko stosowanych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Należą do nich informacje:

 • gdzie towar zostanie dostarczony,
 • kto organizuje i opłaca transport,
 • kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie towarów i kto płaci składkę ubezpieczeniową,
 • kto zajmuje się procedurami celnymi oraz kto opłaca cło i podatki.

3. Paczka do Anglii – pamiętaj o szczegółowym i dokładnym opisie towarów oraz dobrym HS, który wpiszesz na fakturze.

Kod HS – jest to system odpowiedniej klasyfikacji produktów właściwy dla danego kraju. Kod systemu zharmonizowanego (HS) składa się z co najmniej sześciu cyfr. Dzięki odpowiednim sklasyfikowaniu towaru, wszystkie organy celne na całym świecie są w stanie odpowiednio zidentyfikować zawartość przesyłki.

4. Wpisz na fakturze wartość towaru zgodną ze stanem faktycznym.

Zobacz na przykładzie, jak poprawnie przygotować fakturę.

Ważne! Umieść na opakowaniu paczki, w dwóch osobnych  przylgach (kangurkach) fakturę i list przewozowy.

5. Podaj właściwe dane kontaktowe/adresowe na fakturze, zarówno nadawcy jak i odbiorcy.

6. Uzupełnij dokumentację celną:

 • Druk pełnomocnictwa do odprawy celnej (druki znajdziesz w rozwijanym drzewku poniżej przy danym przewoźniku)
 • Oświadczenie eksportera (druki znajdziesz w rozwijanym drzewku poniżej przy danym przewoźniku)
 • Faktura handlowa/faktura proforma w zależności od wartości towaru oraz celu wysyłki w dwóch egzemplarzach i w j. polskim i angielskim (oryginał plus jedna kopia) – (druki znajdziesz w rozwijanym drzewku poniżej przy danym przewoźniku). Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych. Fakturę handlową dołączamy do przesyłek zawierających towar będący przedmiotem transakcji handlowej, a fakturę proforma do paczek niehandlowych zawierających np. prezent, próbki, itp.
 • W zależności od rodzaju towaru mogą pojawić się dodatkowe wymogi w postaci: licencji eksportera, świadectwa pochodzenia towaru, świadectwa fitosanitarnego, etc.

Ważne! Umieść na opakowaniu paczki, w dwóch osobnych  przylgach (kangurkach) fakturę i list przewozowy.

7. Sprawdź, czy nie są wymagane inne licencje lub dodatkowe dokumenty uzupełniające.

UWAGA! Każdorazowo należy poinformować klientów o wszelkich możliwych kosztach dodatkowych (cło/podatki).

Co zrobić, aby uniknąć opłat celnych?

Zgodnie z umową import i eksport towarów odbywa się bez dodatkowych opłat celnych, jeżeli towar pochodzi z Unii lub Wielkiej Brytanii. Bardzo ważnym punktem jest więc określenie kraju pochodzenia produktów! Chcesz mieć pewność, że nie zostanie doliczona opłata? Umieść odpowiednią deklarację (oświadczenie o pochodzeniu) na fakturze handlowej. Jeżeli tego nie zrobisz, twoja paczka do Anglii może zostać zatrzymana do kontroli w urzędzie celnym. Skutkiem będą nie tylko opóźnienia w dostawie, ale również dopłaty (w przypadku problemów lub braku weryfikacji pochodzenia towaru należy zapłacić cło według standardowej stawki). Towary podlegające opłacie akcyzowej: alkohol, papierosy itp. nie podlegają zwolnieniu z opłaty cła.

Co powinno się znaleźć w samym oświadczeniu o pochodzeniu?

Rekomendujemy sporządzić oświadczenie w dwóch językach, podobnie jak fakturę handlową. Dokument powinien posiadać miejsce, datę oraz nazwisko, podpis zgłaszającego oraz kraj pochodzenia towaru. Uwaga! Towary niepochodzące z UE czy GB podlegają opłacie celnej.

Regulacje podatkowe (VAT)

Główne zmiany to:

 • Objęcie podatkiem VAT wszystkich towarów importowanych do Wielkiej Brytanii. Zniesiono zwolnienie z podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 15 funtów brytyjskich (15 £), równowartość 22 euro (22 €). Wszystkie towary wjeżdżające do Wielkiej Brytanii jako przesyłki wysyłane przez zagraniczne firmy podlegają podatkowi VAT;
 • Dla towarów poniżej 135 GBP podatek VAT opłaca nadawca. Dla wszystkich przesyłek importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 funtów brytyjskich (135  £), równowartość 150 euro (150 € ) nadawca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT (jeśli odbiorcą jest firma-płatnik VAT w Wielkiej Brytanii i poda ważny numer podatnika VAT, obowiązek zapłacenia VAT może zostać przeniesiony na odbiorcę będącego firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii).
 • Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad
 • Stawki VAT w zależności od rodzaju produktu: https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services

Irlandia Północna

Od 1 stycznia w Irlandii Północnej pozostanie „europejski” VAT dla dostaw towarów, ale nie dla usług. W przyjętym przez Komisję Europejską projekcie zmiany dyrektywy o VAT uregulowano podatkowy status Irlandii Północnej. Pod względem cła i VAT taki stan ma zostać także po zakończeniu okresu przejściowego, czyli od początku 2021 r. Według projektowanych rozwiązań dostawy towarów z UE do Irlandii Północnej będą traktowane jak dostawy wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu VAT. Warunkiem będzie jednak uzyskanie i używanie osobnego numeru identyfikacji dla celów tego podatku.

Zmiany dla samych przewoźników

Zmiany dosięgną również firmy transportujące towary. Poza prawidłowymi dokumentami będą musieli oni wypełniać nowe procedury online, które będą gwarantować im wjazd na teren danego Państwa. Zobacz poniżej szczegółowe info dla przewoźników:

GLS

Co należy zrobić, aby sprawnie przejść odprawę?

 1. Upewnij się, że firma posiada numer EORl. Jeśli nie, zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.
 2. Wypełnij fakturę.
 3. Przypisz kody taryfy celnej wysyłanych towarów – kody HS.
 4. Dołącz dowód pochodzenia towarów.
 5. Ustal warunki transportu (Incoterms).
 6. Przygotuj odpowiednie dokumenty – wzory do pobrania poniżej.
 7. Upoważnij agencję celną do reprezentowania firmy (AC Raben).

Wymagane dokumenty do odprawy celnej

 • Do każdej paczki wysyłanej do Wielkiej Brytanii dołącz fakturę handlową lub fakturę proforma w dwóch egzemplarzach i dwóch językach (oryginał plus jedna kopia).
 • Fakturę handlową dołączamy do przesyłek zawierających towar będący przedmiotem transakcji handlowej, a fakturę proforma do paczek niehandlowych zawierających np. prezenty, próbki, itp.
 • Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych.

Irlandia Północna

Irlandia Północna nadal znajduje się w Europejskiej Unii Celnej – dostawy towarów z UE są traktowane jak dostawy wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu VAT.

Oznacza to, że gdy 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem UE, w niczym nie zmienił to statusu Irlandii Północnej. Przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach, a odprawa celna nie jest konieczna.

Dokumenty do pobrania:

 • Karta odprawy celnej
 • Upoważnienie Agencja Celna bezpośrednie PL_EN_Fo-C-103-2 (002)
 • Instrukcja_do_upoważnienie_AC__v_GAD
 • Faktura proforma

Reasumując

FedEx

24 grudnia 2020 roku Wielka Brytania i UE ogłosiły, że zawarły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy. Umowa weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Chociaż taryfy i cła nie będą miały zastosowania do większości towarów, nadal będzie wymagana odprawa w przypadku wszystkich towarów przewożonych z Wielkiej Brytanii do UE i odwrotnie.

Oznacza to, że należy wypełnić fakturę handlową zawierającą:

 • numery EORI (zarejestrowane w odpowiednich krajach);
 • Dokładny opis towarów, kod (y) HS;
 • Wartość towarów;
 • Kraj pochodzenia;
 • Powód eksportu i uzgodnione Incoterms;
 • Adresy nadawcy i odbiorcy oraz dane kontaktowe.

W przypadku niektórych rodzajów towarów klienci powinni również sprawdzić, czy wymagana jest licencja eksportowa lub inna dokumentacja uzupełniająca, i powinni poinformować swoich klientów / odbiorców o wszelkich cłach i podatkach, które mogą być zobowiązani zapłacić z tego tytułu. Regulacje VAT:

 • Dotychczasowe przesyłki o niskiej wartości, tzw. program zwolnienia z VAT, w przypadku gdy dla towarów poniżej wartość 15 funtów nie obowiązywał podatek VAT został usunięty. Oznacza to wszystkie przesyłki importowane do Wielkiej Brytanii z dowolnego kraju będą objęte podatkiem VAT.
 • W przypadku wartości towaru poniżej 135 GBP to nadawca płaci podatek VAT od dostaw ( szczegóły w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk

Irlandia Północna:

Załączniki:

UPS

Od dnia 1 stycznia 2022 r. eksporterzy, którzy chcą, aby ich klienci korzystali z zerowych stawek celnych (jeśli są one dostępne na mocy umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem) muszą dołączać do przesyłek deklarację dostawcy.

Deklaracja dostawcy zawiera informacje o pochodzeniu eksportowanych towarów. Deklaracja dostawcy może zostać sporządzona na fakturze handlowej za wysyłane towary lub na jakimkolwiek innym dokumencie handlowym, który w pełni je identyfikuje.

Jeśli deklaracja dostawcy nie zostanie dołączona do przesyłki, firma UPS zrealizuje import, jednak zastosuje pełne stawki taryfowe i odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących opłat celnych.


Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r.  obwiązuje opłata graniczna dla Wielkiej Brytanii (UK Border fee) dla przesyłek (z wyłączeniem listów i dokumentów) przewożonych między UE a Wielką Brytanią kontynentalną, a także dla przesyłek przewożonych między Irlandią Północną a Wielką Brytanią.

Opłata ta obejmuje dodatkowe koszty transportu i przeładunku związane z dostosowaniem sieci i będzie naliczana dodatkowo do wszelkich istniejących opłat za pośrednictwo celne, które mogą obowiązywać po wprowadzeniu granicy celnej.

W przypadku firm nadających paczki z Polski do UK opłata graniczna wyniesie 5 EUR dla danej przesyłki (ok. 22 PLN). Dopłata paliwowa będzie doliczana po uwzględnieniu opłaty granicznej do Wielkiej Brytanii.

Paczki nadawane do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. są traktowane już jako te pozaunijne i oprócz opłaty granicznej mogą obowiązywać inne opłaty związane z pośrednictwem celnym zgodnie z Cennikiem usług UPS. Poniżej znajduje się kilka przykładów potencjalnych opłat celnych. Pełną listę można znaleźć w Cenniku i przewodniku po usługach UPS:

 • Entry Fee: UPS pobierze opłatę za każdą przesyłkę importową podlegającą obowiązkowi odprawy celnej;
 • Non-Routine Formal Entry: W przypadku przesyłek wymagających specjalnych wpisów celnych, takich jak odprawy rzeczywiste, tymczasowe wpisy importowe, powrotny import, odprawy tymczasowe lub inne dodatkowe usługi celne, zostanie naliczona opłata;
 • Disbursement Fee: przesyłki importowe podlegają opłatom celnym i podatkowym. W przypadku opłacenia przez UPS z góry ceł, podatków i innych opłat rządowych w imieniu płatnika, opłata zostanie naliczona na podstawie kwoty zaliczki.

Handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską podlega zasadom Światowej Organizacji Handlu (WTO) od 1 stycznia 2021 r.

Jak działać po Brexicie?

1. Zarejestruj się, aby uzyskać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI)

Numer EORI jest wymagany, aby kontynuować handel pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o rejestracji

2. Podatek VAT

 • Jeśli dokonujesz importu we własnym zakresie, stając się płatnikiem należności celnych oraz VAT z tytułu importu, podczas gdy doręczenie jest do innego klienta, (np. Incoterm DDP – Cło opłacone), rekomendowane jest abyś był zarejestrowanym płatnikiem VAT, w kraju w którym odbywa się odprawa.

Kliknij, aby zarejestrować VAT w kraju UE

Kliknij, aby zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii

 • Od 1 stycznia 2021 r. nadawcy sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii są odpowiedzialni za pobieranie i płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC (HM Revenue & Customs) poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.
 • W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną księgowość VAT lub poprzez zgłoszenie celne.

3. Wyznacz zarejestrowanego importera (IOR), jeśli odbiorca nie jest zgłaszającym

IOR odpowiada za zgłoszenia celne. W przypadku przedsiębiorstw brytyjskich eksportujących do UE może to być spółka zależna z siedzibą w UE, jeżeli są one częścią transakcji, lub pośrednik celny z siedzibą w UE. Podobnie w przypadku firm eksportujących do Wielkiej Brytanii IOR musi być podmiotem brytyjskim.

4. Zapoznaj się z fakturą handlową

W przypadku wysyłki przez granicę celną należy dołączyć fakturę handlową jako podstawę do zgłoszenia celnego.

Zalecamy zapoznanie się z wymaganiami, aby upewnić się, że podawane informacje są kompletne i dokładne. Prosimy zwrócić uwagę na zharmonizowane kody taryfowe swoich produktów i incoterms dla swoich przesyłek.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszym przewodnikiem dotyczącym wypełniania faktury handlowej


Aktualizacja z 01.01.2022

 • Firma eksportująca towary do UK, których wartość przekracza kwotę 6000 EUR, powinna być zarejestrowana w systemie REX. Zobacz poniższe, przydatne linki.
 • Od dnia 1 stycznia 2022 r. eksporterzy, którzy chcą, aby ich klienci korzystali z zerowych stawek celnych, muszą dołączać do przesyłek deklarację dostawcy (wzór w załączeniu), która zawiera informację o pochodzeniu towarów.
 • Od 1 stycznia 2022 wymagane są również przez rząd brytyjski zgłoszenia celne i rejestracja na platformie informatycznej Goods Vehicle Movement Service (GVMS).

Dokumentacja odprawy celnej:

 • Dokumenty odprawy celnej – dla Firmy-UPS
 • Dokumenty odprawy celnej – Osoby fizyczne – UPS
 • Wzór oświadczenia o pochodzeniu – styczeń 2022

Zarejestruj bezpłatne konto i nadawaj szybko i bezpiecznie paczki do Anglii

Przydatne linki:

Did you find this FAQ helpful?
0
0