Dokumentacja odprawy celnej dla firmy – UPS (Aktualizacja 01.01.2022)

Spis treści

Ważne!

Od dnia 1 stycznia 2022 r. eksporterzy, którzy chcą, aby ich klienci korzystali z zerowych stawek celnych muszą dołączać do przesyłek deklarację dostawcy. Deklaracja dostawcy zawiera informacje o pochodzeniu eksportowanych towarów. Deklaracja dostawcy może zostać sporządzona na fakturze handlowej za wysyłane towary lub na jakimkolwiek innym dokumencie handlowym, który w pełni je identyfikuje.

Jeśli deklaracja dostawcy nie zostanie dołączona do przesyłki, firma UPS zrealizuje import, jednak zastosuje pełne stawki taryfowe i odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących opłat celnych.


Za pośrednictwem naszej platformy możesz wysłać przesyłkę poza Unię Europejską do m.in: USA, Kanady, Nowej Zelandii, Turcji, Ukrainy, Australii, Białorusi, Chin, Hongkongu, Izraela, Norwegii bądź Anglii.

dokumentacja odprawy celnej
Przesyłki wysyłane poza obszar Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym. Oprócz standardowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wymagane będzie wskazanie w zamówieniu dodatkowej dokumentacji odprawy celnej i informacji. 

Lista kontrolna

  • Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI

Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego, muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer obowiązkowo generują firmy zlecające transport poza kraje UE, w które wlicza się również Wielka Brytania. Jeśli Twoja firma nie ma numeru EORI, możesz dokonać rejestracji tutaj.

Numer nie będzie wymagany w przypadku wysyłki próbek, prezentów.

Ważne! Numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) będzie wymagany, aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a UE.

Dowiedz się więcej o numerach EORI tutaj.

  • Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę w 3 egzemplarzach i dwóch językach: jeden oryginał i co najmniej dwie kopie. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane. Zalecamy również umieszczenie kopii wewnątrz paczki (lub w jednej paczce, jeśli wysyłanych jest kilka paczek).

Fakturę pro forma dołączamy w przypadku wysyłki próbek/prezentów. Oryginał faktury sprzedażowej w przypadku towarów wysłanych na sprzedaż. Przewodnik po fakturach handlowych.

  • Dołącz dowód pochodzenia towarów. Wzór w załączeniu Oświadczenie o pochodzeniu

Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych ceł, wysyłane produkty muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Dołącz dowód pochodzenia towarów wraz z fakturą handlową lub innym dokumentem handlowym.

  • Przypisz towarom kody HS, Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized System, HS)
  • Przestrzegaj przepisów kraju przywozu dotyczących VAT. Jeśli importujesz towary samodzielnie, wyznacz podmiot składający deklarację lub IOR w UE

Rejestracja VAT w GB – Od 1 stycznia 2021 r. nadawcy sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii będą odpowiedzialni za pobieranie i płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC (HM Revenue & Customs) poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną płatność podatku VAT lub poprzez zgłoszenie celne.Jeśli Twoja brytyjska firma importuje na terytorium UE we własnym imieniu, musi być zarejestrowanym płatnikiem VAT w UE. Zalecamy zrobić to w kraju odprawy.

Kliknij, aby zarejestrować VAT w kraju UE

Kliknij, aby zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii

Aktualizacja 01.01.2022 – Jeśli eksportujesz towary do Zjednoczonego Królestwa, których wartość przekracza kwotę 6000 EURzarejestruj firmę w systemie REX

  • Sprawdź, czy wysyłane towary podlegają kontroli granicznej
  • W razie potrzeby uwzględnij wymagania dotyczące zwrotów
  • Wydrukowane, uzupełnione i podpisane dokumenty celne umieść w w oddzielnym „kangurku” (przezroczysta folia samoprzylepna) i przyklej do opakowania przesyłki. W przypadku wielopaku, dokumenty zawsze trafiają na przesyłkę numer 1

Chcę wysłać kopertę

Dokumenty do odprawy celnej nie są wymagane w przypadku przesyłki typu „Koperta”, jeśli jej zawartością są dokumenty. Słowo „dokument” oznacza ogólnie tekst pisany ręcznie bądź maszynowo lub tekst drukowany, który nie ma wartości handlowej. Należy jedynie wypełnić etykietę wysyłki, a zazwyczaj faktura nie jest wymagana.


Lista kontrolna – Dokumentacja odprawy celnej:

Lista kontrolna

Załączniki do pobrania

Karta odprawy celnej

Oświadczenie WSK

Oświadczenie o pochodzeniu (aktualizacja styczeń 2022)

UPS_wskazówki_Jak wypełnić oświadczenie o pochodzeniu?

UPS Upoważnienie celne bezpośrednie – ogólne (IMPORT)

UPS Upoważnienie celne bezpośrednie – osoba prawna (IMPORT)

UPS Upoważnienie celne pośrednie – ogólne (EKSPORT)

UPS Upoważnienie celne pośrednie – osoba prawna (EKSPORT)

UPS Upoważnienie celne dla osób fizycznych

Faktura pro-forma

Did you find this FAQ helpful?
0
0