Dokumentacja odprawy celnej dla osoby fizycznej – UPS (aktualizacja 01.01.2022)

Aktualizacja z 01.01.2022 – Zmiany w wymaganiach celnych w relacjach UK i UE.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. eksporterzy, którzy chcą, aby ich klienci korzystali z zerowych stawek celnych muszą dołączać do przesyłek deklarację dostawcy. Deklaracja dostawcy zawiera informacje o pochodzeniu eksportowanych towarów. Deklaracja dostawcy może zostać sporządzona na fakturze handlowej za wysyłane towary lub na jakimkolwiek innym dokumencie handlowym, który w pełni je identyfikuje.

Jeśli deklaracja dostawcy nie zostanie dołączona do przesyłki, firma UPS zrealizuje import, jednak zastosuje pełne stawki taryfowe i odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących opłat celnych.


Korzystając z platformy logistycznej Apaczka.pl, możesz wysłać przesyłkę poza Unię Europejską do m.in.: USA, Kanady, Nowej Zelandii, Turcji, Ukrainy, Australii, Białorusi, Chin, Hongkongu, Izraela, Norwegii i Anglii.

Przesyłki wysyłane poza Unię Europejską, podlegają formalnościom celnym, dlatego oprócz standardowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wymagane będzie wskazanie w zamówieniu dodatkowych informacji.

Dokumenty do odprawy celnej nie są wymagane w przypadku przesyłki typu „Koperta”, jeśli jej zawartością są dokumenty.

Lista kontrolna:

  • Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę pro forma. 

Fakturę pro forma dołączamy w przypadku wysyłki próbek/prezentów. Oryginał faktury sprzedażowej w przypadku towarów wysłanych na sprzedaż. 

  • Dołącz dowód pochodzenia towarów. Wzór w załączeniu Oświadczenie o pochodzeniu.

Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych ceł, wysyłane produkty muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Dołącz dowód pochodzenia towarów wraz z fakturą handlową lub innym dokumentem handlowym.

  • Przestrzegaj przepisów kraju przywozu dotyczących VAT. Jeśli importujesz towary samodzielnie, wyznacz podmiot składający deklarację lub IOR w UE. 

Niezależnie od tego, czy wysyłasz towary jako firma, czy jako osoba prywatna, w przypadku importu do Wielkiej Brytanii podlegasz obowiązkowi rejestracji dla celów importowego podatku VAT w Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2021 r. w zależności od wartości wysyłanych towarów:
– Do 135 GBP włącznie: wysyłający odpowiada za pobór i zapłatę brytyjskiego podatku VAT od takich wysyłek. Kwotę podatku VAT należy pobrać w punkcie sprzedaży i wpłacić do HMRC w oparciu o rejestrację dla celów brytyjskiego podatku VAT.
– Powyżej 135 GBP: podmiot odpowiedzialny za zapłatę VAT będzie nadal określany na podstawie warunków rozliczania.

Jeśli masz status podatnika nie rezydenta, Non-Established Taxable Person (NETP), musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, a ponadto możesz być uprawniony do dochodzenia zwrotu pobranych od Ciebie kwot podatku VAT.

  • Sprawdź, czy wysyłane towary podlegają kontroli granicznej.
  • W razie potrzeby uwzględnij wymagania dotyczące zwrotów.
  • Wydrukowane, uzupełnione i podpisane dokumenty celne umieść w oddzielnym „kangurku” / przyldze (przezroczysta folia samoprzylepna) i przyklej do opakowania przesyłki. W przypadku wielopaku dokumenty zawsze trafiają na przesyłkę numer 1.

Załączniki:

Did you find this FAQ helpful?
0
0