Przeksięgowanie / zwrot środków

Przeksięgowanie

Jeżeli chcesz przenieść dostępne środki (przeksięgować), z jednego konta na drugie, zwróć się z prośbą o przeksięgowanie środków za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce Kontakt. Wybierz:

Kategoria: Faktury i Rozliczenia
Temat: Przeksięgowanie / zwrot środków
Formularz: Przeksięgowanie środków

W formularzu kontaktowym należy wskazać:

  • numer ID konta, z którego mają zostać przeksięgowane środki,
  • numer ID konta, na które mają zostać przeksięgowane środki,
  • kwotę przeksięgowania (nie może być większa niż aktualne saldo).

Wymagania:

  • prośba musi zostać przekazana przez osobę zalogowaną,
  • przeksięgowanie musi dotyczyć tej samej firmy (ten sam numer NIP).

Zwrot środków

Jeżeli chcesz by środki dostępne na koncie w Apaczka, zostały zwrócone, wystarczy że napiszesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce Kontakt. Wybierz:

Kategoria: Faktury i Rozliczenia
Temat: Przeksięgowanie / zwrot środków
Formularz: Zwrot środków

W formularzu kontaktowym należy wskazać:

  • kwotę zwrotu środków (nie większa niż aktualne saldo na koncie),
  • numer konta bankowego, na jaki należy zwrócić środki nadpłacone.

Wymagania:

  • prośba musi zostać przekazana przez osobę zalogowaną.

W przypadku otrzymania faktury korygującejkwota korekty zwracana jest na saldo konta, w apaczka.pl, a więc może zostać wykorzystana do regulowania płatności za przyszłe/bieżące zlecenia.

Did you find this FAQ helpful?
0
0