Z czego wynika Twoje saldo?

Czym jest saldo na koncie?

Saldo jest sumą pieniędzy, jakie możemy w danym momencie wykorzystać, oraz kwotą, która jeszcze nie została rozliczona. Poniżej znajdziesz informacje z czego wynika Twoje saldo, w zależności od typu rozliczenia (przedpłata lub limit kredytowy).

Jak mogę sprawdzić stan salda na koncie?

Zaloguj się do apaczka.pl, wybierz zakładkę Rozliczenia i sprawdź swoje saldo.

Widok dla klienta z limitem kredytowymWidok dla klienta na przedpłacie
Faktura / korekta – rodzaj wystawionego dokumentu
Powyższe pozycje mają charakter informacyjny. Kwota zafakturowanych zleceń bilansuje się z kwotą na fakturze. Ewentualne rozbieżnośc , niedopłaty / nadpłaty w wysokości kilku groszy wynikają z sposobu naliczenia kwoty VAT.
Wyjaśnienie tej sytuacji zawiera przepis § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z jego brzmieniem obowiązkowym elementem faktury jest kwota podatku liczona od sumy wartości sprzedaży netto towarów i usług. Tak ustalona kwota podatku musi dodatkowo uwzględniać podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Oznacza to, że kwota VAT w podsumowaniu faktury nie wynika z sumy poszczególnych pozycji, ale z przemnożenia wartości netto przez odpowiednią stawkę VAT. Jeżeli zatem kwota tego podatku wyliczona w podsumowaniu faktury jest prawidłowa, to występowanie groszowych różnic wynikających z podsumowania poszczególnych pozycji faktury nie powoduje wadliwości faktury.
Zafakturowane zlecenia – suma wartości brutto zleceń z okresu rozliczeniowego, za jaki została wystawiona faktura
Przelew – wpłaty zaksięgowane na saldzieZlecenie – obciążenia w kwocie brutto za:
– złożone zlecenie systemowe
– zlecenia pozasystemowe (np. list ręczny, przeadresowanie itp.)
– zlecenia anulowane
Płatność CRM – ręczne operacje na saldzie wykonane przez AdministratoraAudyt – dodatkowa opłata do zlecenia naliczona po weryfikacji przewoźnika
Saldo otwarcia w kwocie 0,00 (w przypadku wystąpienia innej wartości – pochodzi ona z poprzedniego serwisu np. korporacjikurierskiej)

1. Data – data operacji , np. data złożenia zlecenia, data wystawienia faktury.

2. Data księgowa – data zapisu księgowego.

3. Typ:

4. Info – szczegóły i opis operacji np. nr faktury, korekty

5. Kwota – kwota operacji, np. kwota przelewu, zlecenia, faktury / korekty

6. Saldo przed – saldo przed wykonaniem danej operacji

7. Saldo po – saldo po wykonaniu operacji

Did you find this FAQ helpful?
0
0