Procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej – DHL

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć, niezbędnych do jej złożenia.

Sposób składania reklamacji szkodowej DHL

Za pośrednictwem naszego serwisu, poprzez zakładkę „Reklamacje” (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

  • Należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz wymaganymi załącznikami.
  • Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie od momentu złożenia kompletu dokumentów / dostarczenia pełnych informacji.
  • Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Termin składania reklamacji określony został w regulaminie przewoźnika DHL.

Termin udzielenia odpowiedzi określony został w regulaminie przewoźnika DHL.

Ważne informacje

  • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
  • Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji. W przypadku szkody niejawnej – można wezwać kuriera do spisania protokołu, nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki. Przeczytaj również: Jak zgłosić protokół szkody?
  • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane, aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje”.
Do zgłoszenia niezbędne jest załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania reklamacji.

Uszkodzenie

Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje”.
Do zgłoszenia niezbędne są:
-treść reklamacji,
-numer rachunku i kwota roszczenia,
-dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
-protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego),
-załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania reklamacji.

Opcjonalnie można dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

Zagubienie

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości zlokalizowania przesyłki.
Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę „Reklamacje”.
Do zgłoszenia niezbędne są:
-treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
-numer rachunku i kwota roszczenia,
-dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
-potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
-załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu.
Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania reklamacji.

 

Nadaj z nami przesyłkę DHL!
reklamacja DHL

 

Załączniki do reklamacji szkodowej:
PełnomocnictwoINSTRUKCJA_30.10

 

Zobacz również:
Maksymalne wymiary i waga paczki-DHL
Jak zgłosić protokół szkody?

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.