Kompensata pobrań

Kompensata pobrań może mieć miejsce w sytuacji, kiedy Klient jest dłużnikiem. Wypłata kwoty pobrania jest wówczas wstrzymywana do momentu opłacenia zobowiązań.
Klient ma możliwość złożenia pisemnej dyspozycji kompensaty swoich pobrań z zobowiązaniami.

Jak to zrobić?

Wybierz zakładkę Formularz kontaktowy w Panelu Klienta, a następnie:
Kategoria: Pobrania,
Temat: Brak zwrotu pobrania / Kompensata pobrań,
Formularz: Kompensata pobrań.

Zgodnie Regulaminem Świadczenia Usług Apaczka, mamy prawo zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania należne Klientowi od operatorów logistycznych.

Did you find this FAQ helpful?
0
0