Jak zmienić formę rozliczeń? Jak przejść z przedpłaty na limit kredytowy (płatność odroczoną)?

Nie pamiętasz o doładowaniu konta przed wysłaniem zlecenia? Chcesz skorzystać z odroczonego terminu płatności i limitu kredytowego? Chcesz mieć dostęp do usług Apaczka PRO?

Instrukcja zmiany formy płatności na postpaid

Zmień formę płatności z przedpłaty (prepaid) na płatność odroczoną (postpaid)! Postępuj zgodnie z poniższymi punktami.

  1. Na stronie kliknij Zaloguj się. 
  2. Wejdź, w zakładkę Moje ustawienia w panelu bocznym.
  3. Wybierz zakładkę Ustawienia konta i w polu Płatności kliknij Edytuj.
  1. Uzupełnij wymagane dane: nr KRS / REGON, a następnie Zapisz.
  1. Po akceptacji zmiany formy, wyślij formularz Zmiana formy rozliczeń i oczekuj na informację zwrotną.

Did you find this FAQ helpful?
0
0