Jak zmienić formę rozliczeń? Jak przejść z przedpłaty na limit kredytowy (płatność odroczoną)?

Nie pamiętasz o doładowaniu konta przed wysłaniem zlecenia?

Chcesz skorzystać z odroczonego terminu płatności i limitu kredytowego?

Chcesz mieć dostęp do platformy ApaczkaPRO?

Zmień formę płatności z przedpłaty (prepaid) na płatność odroczoną (postpaid)! Postępuj zgodnie z poniższymi punktami.

1. Na stronie kliknij Zaloguj się. 

2. Wejdź, w zakładkę Moje ustawienia w panelu bocznym.

3. Wybierz zakładkę Ustawienia konta i w polu Płatności kliknij Edytuj.

4. Uzupełnij wymagane dane: nr KRS / REGON, a następnie Zapisz.

5. Po akceptacji zmiany formy, wyślij formularz Zmiana formy rozliczeń i oczekuj na informację zwrotną.

Did you find this FAQ helpful?
0
0