Jak zmienić formę rozliczeń, czyli jak przejść z prepaid na umowę postpaid?

Nie pamiętasz o doładowaniu konta przed wysłaniem zlecenia? Chcesz skorzystać z odroczonego terminu płatności i limitu kredytowego?
Chcesz mieć dostęp do platformy ApaczkaPRO?
Zmień formę płatności z przedpłaty (prepaid) na umowę (postpaid)! Postępuj zgodnie z poniższymi punktami

1. Na stronie www.apaczka.pl kliknij przycisk Zaloguj się. 


2. Wejdź, w zakładkę Moje ustawienia w panelu bocznym.

3. Wybierz zakładkę Ustawienia konta i w polu Płatności kliknij Edytuj.

4. Uzupełnij wymagane dane: nr KRS i REGON, a następnie Zapisz.

5. Po zapisaniu wprowadzonych danych pobierz umowy. Wydrukuj każdą z nich w dwóch egzemplarzach.
Skan podpisanych umów prześlij na adres opiekuna handlowego bądź na adres: [email protected]
Wydrukowane w 2 egz. wersje podpisz i prześlij pocztą na adres: R2G Polska Sp. z o.o. (Apaczka.pl), ul. Klimczaka 1, klatka B, 02-797 Warszawa

Ważne! Przypominamy, że umowa musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie odesłany), a podpisy na niej muszą złożyć osoby do tego uprawnione . W przypadku:

  • spółek prawa handlowego – podpisy składają osoby wskazane w KRS,
  • spółek cywilnych – podpisy składają wspólnicy,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej – podpis składa właściciel.

 

Zobacz również:

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.