Zmiana danych firmy na platformie Apaczka

Logując się do Panelu Klienta można samodzielnie zmienić:

  • adres e-mail, numer telefonu, numer fax,
  • adres e-mail do wysyłki faktur,
  • dane adresowe do korespondencji.

W przypadku zmiany danych firmy (adres, nazwa) bez zmiany numeru NIP dyspozycję taką należy zgłosić przez odpowiedni formularz kontaktowy:

  • Kategoria: Współpraca
  • Temat: Zmiana NIP/danych firmy
  • Formularz: Zmiana NIP/danych firmy

W przypadku zmiany numeru NIP należy zarejestrować nowe konto. Po zarejestrowaniu konta, prosimy oczekiwać na kontakt z działu handlowego.

Jak zmienić adres e-mail do wysyłki faktur?

1. Zaloguj się do Apaczka.pl i wybierz przycisk Edytuj w sekcji „Moje konto” lub zakładkę Moje ustawienia –> Ustawienia konta.

2. Wybierz odpowiednią sekcję, np. Dane do fakturowania i kliknij w przycisk Edytuj. Wprowadź nowy adres e-mail i zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Przypominamy, że zmiany nie działają wstecz. Faktury wystawione przed wprowadzeniem zmian będą wystawione na poprzednie dane.

3. W sytuacji, gdy wystawiona faktura zawiera błędy, konieczne jest przesłanie noty korygującej. Uzupełnioną notę (według poniższych wskazówek) prosimy przesłać na adres: Alsendo sp. z o.o. (dawniej: Wolante Investments Sp. z o.o.); ul. Klimczaka 1; 02-797 Warszawa.

Szczegóły w artykule: Nota korygująca.

Did you find this FAQ helpful?
0
0