GLS – wysyłka do Wielkiej Brytanii

Co należy zrobić, aby sprawnie przejść odprawę?

  1. Upewnij się, że firma posiada numer EORl. Jeśli nie, zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.
  2. Wypełnij fakturę.
  3. Przypisz kody taryfy celnej wysyłanych towarów – kody HS.
  4. Dołącz dowód pochodzenia towarów.
  5. Ustal warunki transportu (Incoterms).
  6. Przygotuj odpowiednie dokumenty – wzory do pobrania poniżej.
  7. Upoważnij agencję celną do reprezentowania firmy (AC Raben). 

Wymagane dokumenty do odprawy celnej

• Do każdej paczki wysyłanej do Wielkiej Brytanii dołącz fakturę handlową lub fakturę proforma w dwóch egzemplarzach i dwóch językach (oryginał plus jedna kopia).
• Fakturę handlową dołączamy do przesyłek zawierających towar będący przedmiotem transakcji handlowej, a fakturę proforma do paczek niehandlowych zawierających np. prezenty, próbki, itp.
• Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych.

Irlandia Północna

Irlandia Północna nadal znajduje się w Europejskiej Unii Celnej – dostawy towarów z UE są traktowane jak dostawy wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu VAT.

Oznacza to, że gdy 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem UE, w niczym nie zmienił to statusu Irlandii Północnej. Przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach, a odprawa celna nie jest konieczna.

Dokumenty do pobrania:

Did you find this FAQ helpful?
0
0