Maksymalne wymiary i waga paczki – UPS

Spis treści

W ramach usługi mogą być nadawane przesyłki standardowe i niestandardowe o niżej określonych wymiarach.

Przesyłka standardowa UPS

 • do 25 kg wagi rzeczywistej,
 • maksymalna długość 100 cm,
 • drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm,
 • najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 300 cm.

Przesyłka niestandardowa UPS

 • Paczka krajowa i zagraniczna o wadze rzeczywistej przekraczającej 25 kg,
 • maksymalna długość paczki krajowej oraz zagranicznej 270 cm,
 • drugi, dłuższy bok przekracza 76 cm.
przesyłka standardowa i niestandardowa

Dodatkowa obsługa oraz opłaty za obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:

 • przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna,
 • przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej,
 • przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
 • przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia),
 • paczki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm,
 • paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg,
 • przesyłki, w których średnia waga paczki przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.

Opłata za list UPS

 • Opłata ma zastosowanie do krajowych i międzynarodowych przesyłek z dokumentami, korespondencją i nośnikami elektronicznymi, o ciężarze nie przekraczającym 0,5 kg i wysyłanych w kopercie UPS Express® Envelope.
 • Listy krajowe, importowe i eksportowe o ciężarze powyżej 0,5 kg, ale mniejszym niż lub równym 2,5 kg będą rozliczane według stawki dla dokumentów.

Duża Paczka

Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cmale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.

Rodzaj miejsca przeznaczenia

Przypominamy, że UPS wymaga określenia rodzaju miejsca przeznaczenia, do którego wysłana zostanie przesyłka. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).
Za doręczenie pod adres prywatny UPS doliczy dodatkową opłatę.

Did you find this FAQ helpful?
0
0