Czego nie możesz przesyłać – Raben Zagranica

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Spis treści

Warunki odbioru i dostawy

W przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rzeczy, których nie możesz przesyłać przewoźnikiem Raben.

Lista towarów, których nie możesz wysyłać przewoźnikiem Raben:

 • uzbrojenie, tj. broń, amunicja, materiały wybuchowe,
 • wszystkie materiały ADR,
 • towary sypkie lub płynne, przewożone luzem,
 • rzeźby,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe,
 • dzieła sztuki,
 • kamienie szlachetne i biżuteria,
 • metale szlachetne,
 • sadza techniczna,
 • rośliny i zwierzęta,
 • papiery wartościowe,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • odpady,
 • mienie przesiedleńcze,
 • towary szczególnie podatne na uszkodzenia w czasie transportu drogowego,
 • przesyłek pocztowych,
 • samochodów osobowych,
 • towary szybko psujące się, towary mrożone i inne towary wymagające
  zachowania temperatury kontrolowanej w całym łańcuchu dostawy
  (tj. w czasie przewozu i przeładunków),
 • produkty lecznicze,
 • towary wymagające specjalistycznego taboru lub przeładunku,
 • towary wymagające od Przewoźnika posiadania szczególnego statusu
  prawnego, w tym zezwoleń, certyfikatów, zgód lub innych aktów
  administracyjnych,
 • towary wyłączone z transportu drogowego na podstawie Przepisów Prawa.
Did you find this FAQ helpful?
0
0