Czego nie możesz przesyłać? – Orlen Paczka

Pracownicy firm kurierskich nie mają możliwości sprawdzenia zawartości przesyłek. Polegają na deklaracjach Klientów. Tymczasem nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W najlepszym przypadku firma odmówi przewozu, a w najgorszym nadawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie rzeczy wyłączonych z przewozu w usłudze Orlen Paczka.

ORLEN Paczka – towary wykluczone z przewozu:

 • rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • materiały niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja, substancje żrące lub cuchnące; 
 • rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do umieszczenia w Opakowaniu; 
 • rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia, z którymi mają styczność; 
 • środki spożywcze oraz produkty łatwo się psujące;
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej;
 • przedmioty ulegające łatwemu uszkodzeniu w transporcie;
 • rośliny i zwierzęta, w tym ich szczątki;
 • dzieła sztuki, eksponaty, antyki, kamienie i metale szlachetne, perły, biżuterię i wyroby jubilerskie, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe;
 • leki i produkty lecznicze;
 • przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne;
 • produkty, dla których wymagane są znaki akcyzy i rzeczy przewożone pod plombą celną;
 • rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu bądź użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Operatora;
 • zwłoki, szczątki i organy ludzkie, płyny ustrojowe, produkty metabolizmu ludzkiego.

W szczególności Orlen Paczka nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego.

Informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, Apaczka oraz przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

Did you find this FAQ helpful?
0
0