Nota korygująca – zmiana danych na fakturze

Nota korygująca służy sprostowaniu błędów, uzupełnieniu lub poprawieniu danych w ramach tego samego podmiotu. Nie można zmieniać notą danych nabywcy faktury na całkowicie inny podmiot. 

W przypadku zmiany numeru NIP należy zarejestrować nowe konto.

Najczęstsze przypadki korygowane notą:
 • poprawa literówek w adresie lub nazwie firmy,
 • dodanie do nazwy firmy brakującego imienia i nazwiska jej właściciela lub inne uzupełnienie niepełnej nazwy firmy,
 • dodanie adresu lub jego modyfikacja,
 • zmiana nazwiska właścicielki firmy po wyjściu za mąż.

Nota korygująca zmienia tylko dane na wskazanej fakturze i nie powoduje zmiany danych w systemie. Jeśli chcesz zmienić dane w systemie, przeczytaj artykuł: Zmiana danych firmy w apaczka.pl

Jak prawidłowo uzupełnić notę? – przykład

 1. W polu „Wystawca noty” wpisz nazwę firmy.
 2. W polu „Numer faktury VAT” wpisz numer błędnie wystawionej faktury.
 3. W miejscu „Data sprzedaży” wpisz okres za jaki faktura została błędnie wystawiona.
 4. W miejscu „Data wystawienia faktury” wpisz datę wystawienia.
 5. W polu „Treść do korekty” wpisz błędną treść, którą należy skorygować.
 6. „Treść prawidłowa” wpisz poprawną/skorygowaną treść.
 7. „Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty” złóż podpis oraz pieczęć firmy.

nota korygująca

Wzór noty korygującej w załączeniu.

Jak przesłać notę?

Uzupełnioną notę, w dwóch egzemplarzach z podpisem i pieczęcią, prosimy przesłać:

 • na adres: Wolante Investments Sp. z o.o. (dawniej: R2G Polska Sp. z o.o.); ul. Klimczaka 1; 02-797 Warszawa, 
  lub 
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego (skan) dostępnego w Panelu Klienta w zakładce Formularz kontaktowy:
  Kategoria: Faktury i Rozliczenia,
  Temat: Zmiana danych na fakturze / nota korygująca,
  Formularz: Zmiana danych firmy / nota korygująca.
  Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, odeślemy potwierdzoną notę. Wystarczy podpiąć ją pod nieprawidłową fakturę.


To może być dla Ciebie ważne:


Załączniki
Nota korygująca do faktury

Jeśli potrzebujesz więcej informacji poszukaj w sekcji –> nota korygująca

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.