Nota korygująca – zmiana danych na fakturze

Nota korygująca służy sprostowaniu błędów, uzupełnieniu lub poprawieniu danych w ramach tego samego podmiotu. Nie można zmieniać notą danych nabywcy faktury na całkowicie inny podmiot. 

W przypadku zmiany numeru NIP należy zarejestrować nowe konto.

Najczęstsze przypadki korygowane notą

 • poprawa literówek w adresie lub nazwie firmy,
 • dodanie do nazwy firmy brakującego imienia i nazwiska jej właściciela lub inne uzupełnienie niepełnej nazwy firmy,
 • dodanie adresu lub jego modyfikacja,
 • zmiana nazwiska właścicielki firmy po wyjściu za mąż.

Nota korygująca zmienia tylko dane na wskazanej fakturze i nie powoduje zmiany danych w systemie. Jeśli chcesz zmienić dane w systemie, przeczytaj artykuł: Zmiana danych firmy w apaczka.pl

Jak prawidłowo uzupełnić notę? – przykład

 1. W polu „Wystawca noty” wpisz nazwę firmy.
 2. W polu „Numer faktury VAT” wpisz numer błędnie wystawionej faktury.
 3. W miejscu „Data sprzedaży” wpisz okres za jaki faktura została błędnie wystawiona.
 4. W miejscu „Data wystawienia faktury” wpisz datę wystawienia.
 5. W polu „Treść do korekty” wpisz błędną treść, którą należy skorygować.
 6. „Treść prawidłowa” wpisz poprawną/skorygowaną treść.
 7. „Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty” złóż podpis oraz pieczęć firmy.

Nota korygująca dla faktury wystawianych do dnia 01.09.2022r. (włącznie):

Nota korygująca dla faktur wystawionych od 02.09.2022r.

Wzór noty korygującej w załączeniu.

Jak przesłać notę

Uzupełnioną notę, w dwóch egzemplarzach z podpisem i pieczęcią, prosimy przesłać:

 • na adres: Alsendo sp. z o.o.; ul. Klimczaka 1; 02-797 Warszawa, 
  lub 
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego (skan) dostępnego w Panelu Klienta w zakładce Formularz kontaktowy:
  Kategoria: Faktury i Rozliczenia,
  Temat: Zmiana danych na fakturze / nota korygująca,
  Formularz: Zmiana danych firmy / nota korygująca.
  Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, odeślemy potwierdzoną notę. Wystarczy podpiąć ją pod nieprawidłową fakturę.

Załączniki
Nota korygująca do faktury
– do faktury wystawionej do 01.09.2022 r. włącznie.

Nota korygująca do faktury – do faktury wystawionej od 02.09.2022r.

Did you find this FAQ helpful?
0
0