W jaki sposób szybko opłacić fakturę i odblokować konto?

Powód zablokowania konta na apaczka.pl

Twoje konto zostanie zablokowane, gdy w ciągu 5 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności faktury, nie otrzymamy wymaganej płatności. 

Sposoby odblokowania konta

Aby przyspieszyć proces odblokowania konta, uzupełnij brakującą płatność, korzystając z jednej z poniższych opcji:

Opcja nr 1:

W Panelu Klienta, kliknij w zakładkę Faktury, a następnie Opłać zaległe faktury – środki zostaną zaksięgowane od razu. Odblokowanie konta nastąpi automatycznie.

Opcja nr 2:

Opłać fakturę poprzez link z wiadomości e-mail, informujący o zablokowaniu konta – środki zostaną zaksięgowane od razu. Odblokowanie konta nastąpi automatycznie.

Zapłata przelewem tradycyjnym na numer konta, wskazany na fakturze, spowoduje odblokowanie konta dopiero po zaksięgowaniu  środków na koncie bankowym. 

Did you find this FAQ helpful?
0
0