Czego nie możesz przesyłać? – Rhenus

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona,

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać 

Rhenus nie świadczy usług w zakresie przewozu następujących towarów i przedmiotów:

 • uzbrojenia, broni, amunicji;
 • towarów o znaczeniu strategicznym i podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2315);
 • towarów niebezpiecznych ADR kilku klas, tj. materiały pirotechniczne, zakaźne, promieniotwórcze oraz inne, które zostaną opisane kodami UN w tabeli na podstawie europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku.
 • materiałów sypkich (luzem);
 • materiałów płynnych (w cysternach);
 • przesyłek ponadgabarytowych;
 • mienia przesiedleńczego;
 • alkoholi wysokoprocentowych;
 • wyrobów tytoniowych;
 • dzieł sztuki;
 • kamieni szlachetnych i biżuterii;
 • metali szlachetnych;
 • sadzy technicznej;
 • roślin i zwierząt;
 • papierów wartościowych;
 • zwłok i szczątków zwłok ludzkich;
 • przesyłek pocztowych;
 • innych rzeczy wyłączonych z przewozu, określonych w art. 36 ustawy Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami);
 • przesyłek dłuższych niż 2,2 metra
 • przesyłek, które wymagają specjalistycznego taboru i przeładunku,
 • produktów szybko psujących się,
 • produktów mrożonych,
 • przesyłek, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej (chyba, że w danym przypadku umówiono się inaczej)
 • odpadów;
 • towarów i przedmiotów szczególnie podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym.
Did you find this FAQ helpful?
0
0