Przesyłki niestandardowe – DPD

Kiedy przesyłka DPD jest niestandardowa?

Twoja przesyłka jest niestandardowa, gdy standardowe założenia wymiarowe zostaną przekroczone lub spełnią min. jeden z poniższych warunków:

przesyłka standardowa i niestandardowa
  • o długości powyżej 150 do 300 cm; z zastrzeżeniem, że suma pozostałych boków nie przekroczy 60 cm;
  • o wadze rzeczywistej 31,5-50 kg; doręczenie takich paczek możliwe jest jedynie w systemie rampa-rampa;
  • paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt lub wymiary uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania;
  • o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną);
  • o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
  • zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę);
  • koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg;
  • zawierające opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD;
  • składające się z dwóch i więcej odrębnych części połączonych w jedną całość; z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki.
Did you find this FAQ helpful?
0
0