Przesyłki niestandardowe – DPD

Kiedy przesyłka DPD jest niestandardowa?

Twoja przesyłka jest niestandardowa, gdy standardowe założenia wymiarowe zostaną przekroczone lub spełnią min. jeden z poniższych warunków:

 

  • paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania;
  • koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg;
  • paczka niestandardowa to paczka o długości powyżej 150 cm dotyczy serwisu krajowego;
  • składające się z dwóch i więcej odrębnych części połączonych w jedną całość;
  • gdzie ładunek nie jest przymocowany do nośnika (np. za pomocą folii, pasów lub taśm bindujących).
Did you find this FAQ helpful?
0
0