Postępowanie przy doręczeniu uszkodzonej przesyłki

Zobacz, jak należy postępować w sytuacji, gdy podczas doręczenia przesyłki stwierdzimy uszkodzenie opakowania, uszkodzenia przesyłki.

Postępowanie przy doręczeniu:

  • Uszkodzone opakowanie,
  • Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania.       

Uszkodzone opakowanie 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, w wyniku którego nie nastąpił dostęp do zawartości, a masa przesyłki jest zgodna, kurier może zabezpieczyć przesyłkę.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, kurier może otworzyć przesyłkę, sprawdzić stan jej zawartości i zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu zawartości przesyłki powinien zostać spisany protokół i zostać dołączony do przesyłki.

Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczenia 

Jeżeli podczas doręczenia odbiorca stwierdził uszkodzenie przesyłki, istnieje możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki, sporządzenie protokołu (na żądanie odbiorcy – jeżeli przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń, w pozostałych przypadkach – obligatoryjnie) i doręczenie przesyłki, po uiszczeniu przez odbiorcę ewentualnych należności.

WAŻNE!

Odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki, po wcześniejszym sporządzeniu wraz z kurierem protokołuProtokół powinien zostać podpisany przez odbiorcę oraz kuriera przy doręczeniu przesyłki! Zarówno w dokumentach oddawczych, jak i na sporządzonym protokole, odbiorca umieszcza informację o odmowie przyjęcia przesyłki.

Did you find this FAQ helpful?
2
2