Postępowanie przy doręczeniu uszkodzonej przesyłki

Twoją przesyłka zostanie doręczona bezpośrednio do rąk odbiorcy, po stwierdzeniu jego tożsamości i uzyskaniu podpisu na dokumentach oddawczych.

Zobacz jak należy postępować w sytuacji, gdy podczas doręczania stwierdzimy uszkodzenie opakowania, uszkodzenia przesyłki.

Postępowanie przy doręczeniu:

  • Uszkodzone opakowanie,
  • Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania.       

Uszkodzone opakowanie 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, w wyniku którego nie nastąpił dostęp do zawartości, a masa przesyłki jest zgodna, kurier może zabezpieczyć przesyłkę.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, kurier może otworzyć przesyłkę, sprawdzić stan jej zawartości, zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu zawartości przesyłki sporządzany jest protokół który dołączany jest do przesyłki.

Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania 

Jeżeli podczas doręczania odbiorca stwierdził uszkodzenie przesyłki, istnieje możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki bezpośrednio przed doręczeniem – następuje sprawdzenie stanu zawartości, sporządzenie protokołu (na żądanie odbiorcy – jeżeli przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń, w pozostałych przypadkach – obligatoryjnie) i doręczenie przesyłki, po uiszczeniu przez odbiorcę ewentualnych należności.

WAŻNE!

Odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki, po wcześniejszym sporządzeniu wraz z kurierem protokołuProtokół powinien zostać podpisany przez odbiorcę oraz kuriera przy doręczeniu przesyłki! Zarówno w dokumentach oddawczych, jak i na sporządzonym protokole, odbiorca umieszcza informację o odmowie przyjęcia przesyłki.

Did you find this FAQ helpful?
2
2