PKWiU i CN – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług oraz Nomenklatura Scalona

Co to jest PKWIU? PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

PKWiU można określić jako klasyfikację produktów, która obejmuje swoim zakresem zarówno usługi, jak i wyroby. Jej organizacja obejmuje siedem poziomów (oznaczenia literowe i liczbowe).

PKWIU jest to struktura, która:

 • oznacza produkty – zarówno usługi, jak i towary, które znajdują się w obiegu gospodarczym,
 • obecnie służy głównie dla celów statystycznych,
 • kontroluje obrót towarów na polskim rynku, a także pomaga w określaniu produktów objętych na przykład konkretnymi wytycznymi podatkowymi,
 • nie jest obowiązkowa do wpisywania na fakturze, ale czasem warto to zrobić, o czym więcej poniżej,
 • może być pomocna w przypadku, gdy zastanawiamy się nad:
  • zwolnieniem lub zastosowaniem niższej stawki VAT,
  • obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej,
  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • określeniem kosztów, od których można uzyskać zwrot VAT-u (VZM).

Nasz kod PKWiU to: 63.12. Z – Działalność portali internetowych. Dla tego typu wykonywanych usług nie ma dedykowanego kodu GTU.

Więcej informacji o kodach GTU znajduje się TUTAJ.

Ważne!
Obowiązek określenia właściwego PKWiU jest po stronie przedsiębiorcy. W przypadku wątpliwości można skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej GUS.

Czym jest CN?

Nomenklatura Scalona (CN) – klasyfikacja towarowa obowiązuje przy klasyfikacji towarów na potrzeby podatku od towarów i usług w transakcjach krajowych i wewnątrzwspólnotowych. Zastąpi ona w tym zakresie stosowaną dotąd Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), choć ta ostatnia nadal będzie wykorzystywana do klasyfikowania usługi. 

Aktualnie obowiązującą Nomenklaturą scaloną jest nomenklatura wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Znaleźć je można na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Nomenklatura scalona dostępna jest również w Przeglądarce Taryfowej, zamieszczonej na stronach internetowych  Ministerstwa Finansów.

Aby ustalić kod CN (posiadając stary numer PKWiU 2008) warto skorzystać opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny kluczy powiązań między kodami CN 2020 a obowiązującym PKWiU 2015, a także kluczami powiązań między starym PKWiU 2008 a nowym PKWiU 2015. Klucze powiązań będące załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znaleźć można na stronie: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

Podstawa prawna: art. 106e ustawy o VAT (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).
Wskazuje on dokładną listę elementów, które obowiązkowo powinny znaleźć się na każdej fakturze. Na liście nie ma jednak wskazania kodów Nomenklatury scalonej (CN), czy numerów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Did you find this FAQ helpful?
0
0