Baza podatników VAT – Biała lista

Od 1 września obowiązują przepisy przewidujące utworzenie jednej bazy podatników VAT, tzw. białej listy, która ułatwia firmom weryfikację kontrahentów. Na „białej liście” znajdują się informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Wpłaty na rachunki wirtualne / subkonta, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne / subkonta nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. Każdy rachunek indywidualny / subkonto można zweryfikować na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

W kwestii rachunków wirtualnych wykorzystywanych przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów należy wskazać, że rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm).

Co to oznacza dla Klientów Apaczka.pl?

Należy dokonywać wpłat zgodnie z obowiązującym procesem i na wskazany na fakturze nr rachunku (subkonto / wirtualne konto Klienta).

Wpłaty, które trafią na subkonto pozwolą na identyfikację Klienta i przypisanie płatności do prawidłowego salda. Środki ostatecznie ewidencjonowane będą na rachunku podstawowym należącym do Apaczka.pl (Alsendo sp. z o.o.).

Zgodnie z interpretacją prawną subkonta / wirtualne konta Klientów nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego, a więc nie muszą być zgłaszane do US i nie znajdą się na białej liście podatników.

Przydatne linki:

Did you find this FAQ helpful?
0
0