Nowy import pliku xls

Udoskonaliliśmy naszą funkcję importu pliku XLS. Już teraz, możesz nadawać swoje przesyłki zbiorczo każdym z dostępnych przewoźników.  Ponadto możesz opłacić swoje zamówienie podczas nadawania paczek, a ewentualne błędy po zaimportowaniu pliku zostaną oznaczone na czerwono, co znacznie ułatwi wprowadzenie poprawek. Sprawdź nowy import już dzisiaj i nadaj większą liczbę paczek z jednego miejsca odbioru.

Najważniejsze zmiany w porównaniu do wcześniejszej wersji importu XLS.

 1. Możliwość wysyłania przesyłek wszystkimi usługami dostępnymi w naszym serwisie.
 2. Nie ma potrzeby uzupełniania Danych Nadawcy.
  Adres wybierany jest z domyślnych w książce adresowej. 
 3. Grupowe nadawanie możliwe jest wyłącznie dla tej samej usługi i przewoźnika.
 4. Po zaimportowaniu przesyłek, braki będą zaznaczone na czerwono. 
 5. Możliwość opłacenia zleceń w trakcie ich wysyłania.
 6. Zamówienie odbioru lub wybranie innej metody nadania możliwe jest podczas wysyłania zleceń.

Przy nadaniu zlecenia przez import XLS należy pamiętać:

 • o posiadaniu limitu pozwalającego na opłacenie wszystkich przesyłek (konto z odroczonym terminem płatności).
  Jeśli limit jest niewystarczający, poproś opiekuna handlowego o zwiększenie lub doładuj przelewem tradycyjnym swoje subkonto,
 • o odpowiedniej kwocie na koncie przedpłaconym. Dodać środki można w zakładce Rozliczenia.
  Jeśli kwota będzie niewystarczająca to przed wysłaniem zleceń będzie możliwość opłacenia ich w całości,
 • o  zwróceniu szczególnej uwagi na poprawne dane adresata przy uzupełnianiu pliku XLS,
 • jeśli chcesz skorzystać z usługi pobrania, sprawdź czy zdefiniowałeś swój numer konta bankowego w ustawieniach konta/pobrania. Zobacz, jak sprawdzić domyślny numer rachunku?
 • liczby w nawiasach oznaczają maksymalną ilość znaków w polu.

Jak wykonać import pliku xls?

 1. Pobierz przykładowy plik  na dysk urządzenia, na którym pracujesz.
 2. Uzupełnij go zgodnie z zawartymi w nim przykładami. Zwróć uwagę, że część pól jest rozwijalną listą wyboru: palety EURO – DPD, DHL, FedEx i GEIS Cargo wystarczy wybrać serwis i podać PALETA w kolumnie „E”. GEIS Cargo zawsze na kolejny dzień roboczy z własnymi listami,
  – pola Dane nadawcy można pozostawić puste, ponieważ na etapie wysyłki podstawione będą domyślne dane zapisane w ustawieniach konta. Można zmienić na inne dostępne w Książce adresowej jako nadawca, 
  – Dane, które nie zostaną uzupełnione w pliku będzie można uzupełnić po zaimportowaniu do koszyka zleceń (z wyjątkiem danych adresata),
  – Waga przesyłki powinna być liczbą całkowitą (np. dla kopert/listów waga 1 kg),
  – Usługa zwrot dokumentów jest dostępna tylko dla  przewoźników UPS, DHL oraz dla DPD Classic na umowie własnej (o ile aktywna jest usługa PRO Self).
 3. Wróć do Panelu Klienta, do zakładki Koszyk zleceń/ImportyKliknij Importuj, a następnie XLS -> Wybierz plik. W oknie wyszukiwania znajdź zapisany plik i zatwierdź go. Prześlij dane wybierając Importuj Dane.
nowy import xls
 1. Zaznacz zamówienia, które chcesz wysłać zbiorczo i wybierz Wyślij wybrane zamówienia. Zamówienia mogą pochodzić z różnych źródeł, ale muszą mieć jednego, wspólnego przewoźnika/ dostawcę.
  – Zamówienia wymagające uzupełnienia będą zaznaczone kolorem czerwonym. 
  – Wymiary i wagę zamówień można wprowadzić w kroku drugim.
  Zastosowane będą do wszystkich wysyłanych zamówień, dla których wymiary nie zostały wcześniej zdefiniowane.
 2. Wybierz adres nadania, zaznacz metodę nadania przesyłek oraz preferowane godziny odbioru.
 3. W podsumowaniu widoczny będzie koszt przesyłki dla każdego zamówienia.
  Klikając na dowolne zamówienie dostępny będzie szczegółowy podgląd kosztów przesyłki.
 4. Po kliknięciu przycisku Wyślij zamówienia, zostaną wygenerowane przesyłki oraz możliwość pobrania listu przewozowego i zbiorczego potwierdzenia nadania.
 5. Zlecenia nie będą mogły zostać wysłane bez poprawnego uzupełnienia wszystkich danych. 
Did you find this FAQ helpful?
0
0