Maksymalne wymiary i waga paczki – GLS

Przypominamy, że ze względu na zasadę utrzymywania bezpiecznego dystansu w czasie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 oraz wprowadzenia wewnętrznych regulacji i obostrzeń, obowiązuje ograniczenie maksymalnej wagi paczek eksportowych. Parametr wagowy został ujednolicony, maksymalna dopuszczalna waga paczek eksportowych i importowych dla wszystkich państw Europy to 31,5 kg. Paczki o większej wadze niż dopuszczalna będą podlegały zwrotowi na koszt Nadawcy.
Ograniczenie to obowiązuje do odwołania.

Przesyłka krajowa (standardowa) GLS:

 • do 31,5 kg wagi rzeczywistej,
 • maksymalna długość 200 cm,
 • maksymalna szerokość 80 cm,
 • maksymalna wyskość 60 cm,
 • maksymalny obwód 300 cm,
  najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość).

Od 01/08/2022 r. obowiązuje nowy przelicznika wagi gabarytowej wg. poniższego wskaźnika:
(Wysokość x długość x szerokość) / 6000 zł.

Jeśli waga gabarytowa jest wyższa od wagi rzeczywistej wyrażonej w kg zastosowanie obliczenia ceny ma waga gabarytowa. W przeciwnym wypadku waga rzeczywista.

Przykładowy scenariusz:

 • Paczka o wymiarach 80 x 60 x 30 cm waży 4 kg.
 • Waga rzeczywista: 4 kg.
 • Waga wolumetryczna: (80x60x30)/6000 = 24 kg.
 • Waga billingowa w tym wypadku to 24 kg.

Przesyłka międzynarodowa (standardowa) GLS:

 • do 31,5 kg wagi rzeczywistej,
 • maksymalna długość 200 cm,
 • maksymalna szerokość 80 cm,
 • maksymalna wysokość 60 cm,
 • maksymalny obwód 300 cm,
  najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość).

Paczki GLS muszą nadawać się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu. W innym przypadku nie zostanie odebrana.

Nadaj teraz przesyłkę GLS!

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Zobacz również: 

Did you find this FAQ helpful?
0
0