Jak zintegrować większą liczbę sklepów internetowych?

W przypadku integracji tej samej platformy z aktualnie wykorzystywaną, wystarczy skonfigurować oba sklepy tak samo. Nowe konto na platformie (nowy sklep), powinno otrzymać takie same ustawienia (m.in. login, hasło, itd.) jak konto, które zostało ustawione jako pierwsze.

Instrukcja integrowania większej liczby sklepów internetowych

W przypadku gdy zakładasz kolejny sklep, na innej platformie niż dotychczasowa, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zaloguj się do swojego konta na Apaczka.pl i wybierz w zakładkę Moje ustawienia.

2. Znajdź sekcję Użytkownicy i kliknij Dodaj nowego użytkownika.

3. Po kliknięciu Dodaj nowego użytkownika pojawia się okno:

4. Uzupełnij wszystkie pola w formularzu i następnie kliknij Dodaj.

5. Po dodaniu nowego użytkownika, skontaktuj się z nami w celu uzyskania klucza API. W treści maila podaj dane nowego użytkownika.

6. Po uzyskaniu klucza API skonfiguruj odpowiednio swój sklep internetowy. Instrukcje konfiguracji wybranych platform znajdziesz Tutaj.

Did you find this FAQ helpful?
0
0