Jak nadać przesyłkę do Ukrainy?

Dzięki nowej usłudze Poczta Polska Ukraina możesz w łatwy sposób nadać przesyłkę do Ukrainy. Pamiętaj, że Ukraina jest krajem poza Unią Europejską, dlatego towary wysłane w ramach tej usługi podlegają odprawie celnej.

Nadając przesyłkę poza europejską strefę wolnego handlu rekomendujemy, aby dodatkowo zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w kraju doręczenia.

Spis treści

Wymagane dokumenty

Aby nadać przesyłkę do Ukrainy wymagane są następujące dokumenty:

 • Etykieta adresowa,
 • Deklaracja celna CN-23,
 • Etykieta „wywóz-cło EMS” (w wybranych przypadkach – czytaj więcej).

Instrukcja nadania

Zapoznaj się z poniższą instrukcją nadania przesyłki i sprawdź gdzie uzyskać potrzebne dokumenty.

 1.  Zaloguj się do Panelu Klienta na Apaczka.pl i kliknij Wyślij przesyłkę.
 2. W sekcji 2 „Miejsce nadania i dostawy przesyłki” wybierz kraj nadania – Polska oraz kraj dostawy – Ukraina i wpisz kody pocztowe.
 3. Określ, jak zapakowana jest przesyłka i podaj jej wymiary oraz wagę.
 4. Pod sekcją 4 pojawi się dodatkowa sekcja „Deklaracja celna”. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ to te dane pokazane będą w deklaracji celnej CN-23.
  Służby celne powinny otrzymać szczegółowe, prawdziwe oraz jednoznaczne informacje na temat przesyłanych produktów, dlatego deklarację należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Warto pamiętać, że zawartość każdej przesyłki jest sprawdzana pod kątem zgodności danych wskazanych w deklaracji celnej ze stanem faktycznym, przez służby celne.
 5. Deklaracja celna obejmuje:
 • Rodzaj odprawy celnej – określ rodzaj wysyłanych przez Ciebie towarów, czy jest to sprzedaż, podarunek, próbka czy towar zwracany.
 • Numer faktury – w przypadku rodzaju odprawy „sprzedaż towaru”, wymagany jest numer faktury, na której znajdują się wszystkie wskazane w deklaracji towary.
 • Nazwa towaru (w języku angielskim) – wskaż konkretną nazwę przedmiotu. Nieakceptowane będzie korzystanie z uogólnień, np. jeśli wysyłasz cukier nie używaj określenia artykuły spożywcze, ale dokładnej nazwy produktu czyli cukier biały (white sugar).
 • Opis towaru (w języku angielskim) – wskaż z czego wykonany jest dany towar oraz określ jego przeznaczenie, np. sypki artykuł spożywczy, biały (loose foodstuff, white).
 • Kraj produkcji – wybierz kraj pochodzenia towaru z listy rozwijalnej.
 • Jednostka – określ jednostkę wskazywania towaru, tj. sztuka lub opakowanie.
 • Cena sztuki/opakowania – podaj jednostkową cenę netto danego towaru.
 • Waga sztuki/opakowania – podaj jednostkową wagę danego towaru.
 • Liczba sztuk/opakowań – podaj liczbę sztuk danego towaru.
 • Kod taryfy celnej (HS) – należy podać numer taryfowy wg. zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów.
 • Aby wyszukać potrzebny kod, wejdź na stronę gov.pl, podaj nazwę danego towaru w języku polskim i skopiuj wyświetlony kod, np. dla cukru białego, kod to 1701 99 10 00 (10 cyfr – na deklaracji zobaczysz 6 pierwszych cyfr kodu)
 1. Aby dodać kolejny rodzaj towaru, kliknij plusik znajdujący się w prawym, górnym rogu sekcji i wypełnij wszystkie wymagane pola ponownie.
 2. W następnej sekcji określ zawartość przesyłki (w tym przypadku możesz użyć ogólnego określenia, np. odzież, artykuły spożywcze).
 3. W sekcji 7 i 8 uzupełnij pełny adres nadawcy i odbiorcy (wpisane w tej sekcji dane zostaną automatycznie skopiowane do deklaracji celnej CN – 23).
 4. Sprawdź wszystkie dane dotyczące przesyłki i kliknij Wyślij zamówienie.
 5. W podsumowaniu zlecenia pobierz oraz wydrukuj etykietę adresową oraz deklarację celną (2 egzemplarze), a także podpisz ją w odpowiednim miejscu.
  Dokumenty należy dołączyć do przesyłki (oddzielne koszulki na opakowaniu zewnętrznym przesyłki).
 6. W przypadku eksportu towarów handlowych, do wymienionych wyżej dokumentów, należy dołączyć fakturę handlową oraz w niektórych przypadkach etykietę „wywóz-cło ECS”, o której więcej przeczytasz tutaj.

I gotowe, Twoja przesyłka może ruszać w drogę!

Ważne!

W niektórych przypadkach eksporterzy (nadawcy przesyłek) zobligowani są, oprócz wypełnienia deklaracji celnej, dokonać we własnym zakresie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu.
Listę powyższych przykładów oraz szczegóły procesu znajdziesz w artykule : Poczta Polska Ukraina – procedury celne”.


Завдяки новій послузі Poczta Polska Ukraina Ви можете швидко та легко відправити посилку до України. Пам’ятайте, що Україна не входить в ЄС. Через це для поштових відправлень діятиме митний контроль.

Перед оформленням відправки за межі Європейської зони вільної торгівлі, ми рекомендуємо Вам додатково ознайомитися з митними правилами, що діють в країні отримання.

Обов’язкові документи для відправлень в Україну:

 • Адресна наклейка;
 • Митна декларація CN-23 (Deklaracja celna CN-23);
 • Наклейка „експорт-мито EMS” (потрібна в окремих випадках – деталі).

Ознайомтеся з даною інструкцією відправки та перевірте як оформити обов’язкові документи:

 1. Увійдіть до Panel Klienta на Apaczka.pl та натисніть Wyślij przesyłkę.
 2. У розділі №2 „Miejsce nadania i dostawy przesyłki” оберіть країну відправки – Polska та країну доставки – Ukraina. Вкажіть поштові індекси.
 3. Опишіть пакування та подайте параметри та вагу посилки.
 4. Під розділом №4 з’явиться додатковий розділ  „Deklaracja celna”. Це важливий крок, тому що ця інформація подається до митної декларації CN-23.
  Митні служби повинні отримувати детальну, достовірну та однозначну інформацію про предмети, що експортуються, тому декларацію слід заповнювати правильно та повністю. Пам’ятайте, що вміст кожної посилки перевіряється на відповідність даних, зазначених у митній декларації, прикордонними працівниками.
 5. Митна декларація включає:
  • Rodzaj odprawy celnej – вкажіть тип товару, який Ви відправляєте, будь то продаж (sprzedaż), подарунок (podarunek) та зразок (próbka), повернення (towary zwracane).
  • Numer faktury – для відправлення типу „sprzedaż towaru” (продаж товару) потрібно надати номер рахунку-фактури, на якому вказані всі товари, зазначені у декларації.
  • Nazwa towaru (w języku angielskim/англійською мовою) – вкажіть точну назву товару англійською мовою. Не можна використовувати узагальнень. Наприклад, якщо Ви відправляєте цукор, використовуйте точну назву продукту, тобто білий цукор (white sugar).
  • Opis towaru (w języku angielskim/англійською мовою) – подайте англійською мовою інформацію, з чого зроблений товар та вкажіть його призначення. Наприклад, сипучий харчовий продукт, білий (loose foodstuff, white).
  • Kraj produkcji – виберіть країну виробника товару зі списку, що випадає.
  • Jednostka – вкажіть одиницю виміру товару, тобто штуку (sztuka) або пакунок (opakowanie).
  • Cena sztuki/opakowania – вкажіть ціну нетто за 1 штуку/пакунок.
  • Waga sztuki/opakowania – вкажіть вагу 1 штуки/пакунок.
  • Liczba sztuk/opakowań – вкажіть кількість штук/пакунок.
  • Kod taryfy celnej (HS) – необхідно вказати номер тарифу згідно з Гармонізованою системою маркування та кодування товарів.                                                                  
   Щоб знайти необхідний код, перейдіть на сторінку gov.pl , вкажіть назву товару польською мовою та скопіюйте зображений код. Наприклад, код для білого цукру – 1701 99 10 00 (10 цифр).
 6. Щоб додати новий тип товару, натисніть на плюс, розташований у верхньому правому куті розділу й знову заповніть усі необхідні поля.
 7. У наступному розділі уточнити вміст відправлення Ви можете використовувати загальні терміни, наприклад: одяг, продукти.
 8. У розділах №7 і №8 заповніть повну адресу відправника та одержувача (введені в цьому розділі дані будуть автоматично перенесені до митної декларації CN-23).
 9. Перевірте всі дані щодо відправлення та натисніть Wyślij zamówienie.
 10. У підсумуванні замовлення завантажте та роздрукуйте адресну наклейку та митну декларацію (2 екземпляри), а також підпишіть її у відповідному місці.
  Документи повинні бути прикріплені до посилки (на зовнішній стороні пакунка).
 11. У разі експорту комерційних товарів до перерахованих вище документів слід додати рахунок-фактуру, в деяких випадках наклейку „експорт-мито ECS” (wywóz-cło ECS), про яку докладніше читайте тут.

Все готово, Ваша посилка може відправитися в дорогу!

Увага!
У деяких випадках експортери (відправники посилок) зобов’язані, крім заповнення митної декларації, самостійно оформити митну письмову заяву для декларування товарів що експортуються.
Список наведених вище прикладів, а також подробиці процесу, Ви знайдете в статті: Pocztex Україна — митні процедури”.

Did you find this FAQ helpful?
0
0