Czego nie możesz przesyłać? – Hellmann

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rzeczy, których nie możesz przesyłać oraz załącznikiem dla przewoźnika HELLMANN.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać

 • rzeczy łatwo psujące się i towary wymagające przewozu w kontrolowanej temperaturze,
 • rzeczy wydzielające zapachy,
 • przesyłek wartościowych, tj. pieniędzy, weksli, czeków, akredytyw, poleceń wypłat, przekazów, dokumentów bankowych i finansowych, papierów wartościowych, złota, srebra, pozostałych metali z grupy platynowców, wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, zbiorów archiwalnych, dokumentów,
 • planów, wzorów, prototypów,
 • mienia przesiedleńczego,
 • zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
 • żywych zwierząt,
 • broni, amunicji,
 • narkotyków, substancji psychotropowych, preparatów, w tym leków, wymagających specjalnych warunków,
 • towarów, które ze względu na swoje właściwości, stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia lub życia albo mogą uszkodzić inne towary lub mienie Hellmann bądź jego podwykonawców,
 • towarów niebezpiecznych ADR kilku klas, tj. materiały pirotechniczne, zakaźne, promieniotwórcze oraz inne, które zostaną opisane kodami UN w tabeli na podstawie europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku.
 • towarów, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji, lub ich przewóz jest zabroniony.
Did you find this FAQ helpful?
0
0