Domyślny adres odbioru

System apaczka.pl pozwala na ustawienie domyślnego adresu odbioru. Dzięki temu nie musisz za każdym razem uzupełniać danych nadawcy na formularzu zlecenia – system automatycznie podstawi domyślny adres odbioru

Z tego artykułu dowiesz się, jak ustawić domyślny adres odbioru na koncie głównym.

Jak ustawić NOWY, domyślny adres odbioru?

1. Zaloguj się do systemu, wybierz zakładkę Książka adresowa w menu bocznym, określ TYP adresu: nadanie i kliknij w przycisk „Dodaj adres”.

2.  Wprowadź nazwę własną dresu i zaznacz pola adres nadania oraz domyślny adres nadania.
Uzupełnij pozostałe pola formularza i Dodaj adres.

Jak ustawić ISTNIEJĄCY, domyślny adres odbioru?

Jeśli adres jest już na liście twoich adresów, a chcesz ustawić go jako domyślny, to Edytuj adres i zaznacz pola adres nadania i domyślny adres nadania. 

Nadaj swoją przesyłkę!

Did you find this FAQ helpful?
0
0